ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات یو پی اس

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

30,000

30,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه فلزات استیل شاکری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

38,000

38,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه بزرگ علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

34,500

34,500

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

34,000

34,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

30,300

30,300

01/02/29

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

تهران

40,500

40,500

01/02/28

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

36,000

36,000

01/02/28

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

فارس

40,000

40,000

01/02/28

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

40,500

40,500

01/02/28

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

01/02/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

33,000

33,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

32,000

32,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

33,000

33,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

35,000

35,000

01/02/26

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

28,000

28,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

34,000

34,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شریعتی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

01/02/25

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

01/02/25

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

35,000

35,000

01/02/23

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه محمودی پاکرو

بوشهر - بوشهر

بوشهر

28,500

28,500

01/02/22

مشاهده