ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

27,000

27,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه برادران محمدی

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه سالار

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

31,000

31,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

28,000

28,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

تهران

31,000

31,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه شیخ زاده

هرمزگان - قشم

هرمزگان

27,000

27,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه فلزات خدادادی

همدان - ملایر

همدان

28,000

28,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

00/08/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

29,000

29,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

31,000

31,000

00/08/05

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات حبیبی

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات سید

تهران - تهران

تهران

31,000

31,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه فلزات پرنلو

تهران - بهارستان

تهران

28,000

28,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

28,000

28,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

27,000

27,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه فلزات مرسلی

تهران - ری

تهران

31,000

31,000

00/08/03

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

29,000

29,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

31,500

31,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

28,000

28,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

27,000

27,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

30,000

30,000

00/08/03

مشاهده