ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات باتری موتوری

بنگاه امین عینی

البرز - کرج

البرز

33,000

33,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

32,000

32,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

45,000

45,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

30,000

30,000

02/01/05

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

گیلان

40,000

40,000

02/01/04

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

38,000

38,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

تهران

47,000

47,000

02/01/03

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

فارس

44,400

44,400

02/01/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

33,000

33,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

البرز

43,000

43,000

02/01/02

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

تهران

42,000

42,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

زنجان

36,000

36,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی سرخوش

خوزستان - اهواز

خوزستان

30,000

30,000

02/01/01

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

البرز

32,000

32,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه جلوه

تهران - تهران

تهران

52,000

52,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

20,000

20,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی کریمی

مرکزی - اراک

مرکزی

40,000

40,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی شریفی

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

01/12/28

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

39,000

39,000

01/12/28

مشاهده

اسقاط آنلاین

تهران - تهران

تهران

48,000

48,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه فلزات ریاضتی

تهران - تهران

تهران

41,000

41,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

مازندران

37,000

37,000

01/12/27

مشاهده