نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
بروزرسانی
اصفهان
98/10/28
فارس
98/10/28
تهران
98/10/28
تهران
98/10/28
تهران
98/10/28
اصفهان
98/10/28
فارس
98/10/28
خراسان رضوی
98/10/27
تهران
98/10/27
زنجان
98/10/27
اصفهان
98/10/26
همدان
98/10/26
خراسان جنوبی
98/10/26
خوزستان
98/10/24
خراسان رضوی
98/10/23
تهران
98/10/23
خراسان رضوی
98/10/22
مرکزی
98/10/22
اردبیل
98/10/20
قیمت های خرید ضایعات باتری / UPS
در بازه زمانی 98/10/26 تا 98/10/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
میانگین
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی