نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
بروزرسانی
زنجان
98/06/29
اصفهان
98/06/29
اصفهان
98/06/29
اصفهان
98/06/29
فارس
98/06/28
فارس
98/06/28
همدان
98/06/28
تهران
98/06/28
خراسان رضوی
98/06/27
اصفهان
98/06/27
تهران
98/06/26
تهران
98/06/26
تهران
98/06/26
تهران
98/06/26
آذربایجان غربی
98/06/26
خوزستان
98/06/26
تهران
98/06/25
تهران
98/06/25
اصفهان
98/06/25
تهران
98/06/25
تهران
98/06/25
مرکزی
98/06/23
قیمت های خرید ضایعات باتری / UPS
در بازه زمانی 98/6/26 تا 98/6/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
12,690
13,000
10,640
11,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی