نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
به روزرسانی
تهران
98/03/02
خوزستان
98/03/01
قزوین
98/03/01
تهران
98/02/31
فارس
98/02/31
فارس
98/02/31
تهران
98/02/31
اردبیل
98/02/31
همدان
98/02/31
تهران
98/02/31
اصفهان
98/02/31
چهارمحال و بختیاری
98/02/31
تهران
98/02/31
آذربایجان غربی
98/02/30
تهران
98/02/30
تهران
98/02/29
مرکزی
98/02/29
کرمانشاه
98/02/28
مرکزی
98/02/28
اصفهان
98/02/27
قیمت های خرید ضایعات باتری / UPS
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
13,610
14,700
11,530
13,700
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی