نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات باتری / UPS
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
98/04/31
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
اصفهان
98/04/30
همدان
98/04/30
آذربایجان غربی
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/29
تهران
98/04/29
فارس
98/04/29
اصفهان
98/04/29
تهران
98/04/28
تهران
98/04/28
تهران
98/04/27
کرمانشاه
98/04/26
خوزستان
98/04/25
اصفهان
98/04/25
تهران
98/04/23
تهران
98/04/22
مرکزی
98/04/22
تهران
98/04/22
خراسان رضوی
98/04/18
قیمت های خرید ضایعات باتری / UPS
در بازه زمانی 98/4/28 تا 98/4/31
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
12,890
13,500
11,460
12,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی