ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات باتری و UPS

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی خدابنده

تهران - قدس

01/07/09

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه فیروزی

تهران - ری

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

01/07/09

مشاهده

بنگاه اکبری

تهران - ری

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/07/09

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

01/07/09

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

01/07/08

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

01/07/08

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

01/07/08

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

01/07/08

مشاهده

فلزات پایتخت

تهران - تهران

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

01/07/08

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

01/07/08

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

01/07/08

مشاهده

بنگاه ذوقی حبیبی

تهران - ری

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/07/08

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

01/07/07

مشاهده