ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات باتری و UPS

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

02/01/05

مشاهده

بنگاه محمد حسن زاده

خراسان رضوی - مشهد

02/01/05

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/01/05

مشاهده

بنگاه آهن آلات جعفری

اصفهان - خمینی شهر

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

02/01/05

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

02/01/04

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

02/01/04

مشاهده

بنگاه سامان

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/01/04

مشاهده

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

02/01/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی حیدری

تهران - تهران

02/01/03

مشاهده

کهن پارت

فارس - شیراز

02/01/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/01/03

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مزیدلو

البرز - فردیس

02/01/02

مشاهده

سرب و باتری دوخائی

تهران - تهران

02/01/02

مشاهده

بنگاه حمیدی

زنجان - زنجان

02/01/02

مشاهده

فلزات احمدی شرکا

تهران - تهران

02/01/02

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

02/01/02

مشاهده

همراه کامپیوتر

گیلان - رشت

02/01/02

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

02/01/01

مشاهده

بنگاه مبارکی

آذربایجان شرقی - تبریز

02/01/01

مشاهده