ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه جام بی رنگ

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,300

1,300

00/08/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,300

1,300

00/08/05

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

2,000

2,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

950

950

00/08/04

مشاهده

بنگاه پارس غرب

قزوین - قزوین

قزوین

1,600

1,600

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

700

700

00/08/02

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,800

1,800

00/07/29

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,800

1,800

00/07/27

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

2,200

2,200

00/07/15

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

2,100

2,100

00/07/13

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

2,300

2,300

00/07/10

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

2,150

2,150

00/06/09

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

950

950

00/05/08

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

1,300

1,300

00/04/27

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

1,350

1,350

00/03/08

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,390

1,390

99/12/04

مشاهده

بنگاه سعادت

اصفهان - اصفهان

اصفهان

400

400

99/12/03

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

900

900

99/11/15

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

1,350

1,350

99/11/13

مشاهده