ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه جام بی رنگ

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,000

1,000

01/07/09

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

2,100

2,100

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

1,300

1,300

01/07/08

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

2,600

2,600

01/07/08

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

البرز

1,500

1,500

01/06/29

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

2,750

2,750

01/06/24

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

2,300

2,300

01/06/09

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

2,200

2,200

01/05/25

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

2,000

2,000

01/05/23

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

2,300

2,300

01/05/23

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

2,300

2,300

01/03/03

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

2,850

2,850

01/02/28

مشاهده

بازرگانی شیشه پایا

البرز - اشتهارد

البرز

2,600

2,600

01/02/25

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

2,350

2,350

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

2,700

2,700

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

2,250

2,250

01/01/25

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

2,300

2,300

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

900

900

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

1,300

1,300

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,390

1,390

99/12/04

مشاهده