ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه جام بی رنگ

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

2,800

2,800

02/09/18

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

1,200

1,200

02/09/17

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

2,500

2,500

02/09/13

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

2,800

2,800

02/08/29

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

2,500

2,500

02/08/16

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

2,500

2,500

02/05/03

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

3,000

3,000

02/04/11

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

2,250

2,250

02/01/11

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

2,000

2,000

01/10/01

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

2,000

2,000

01/05/23

مشاهده

بازرگانی بازیافت پایا

البرز - اشتهارد

البرز

2,600

2,600

01/02/25

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

2,700

2,700

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

2,250

2,250

01/01/25

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

2,300

2,300

00/10/16

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

1,300

1,300

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,390

1,390

99/12/04

مشاهده