ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه بطری سفید

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,500

1,500

00/08/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

800

800

00/08/05

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

1,500

1,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

550

550

00/08/04

مشاهده

بنگاه پارس غرب

قزوین - قزوین

قزوین

1,400

1,400

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

700

700

00/08/02

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

00/07/29

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,300

1,300

00/07/27

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

500

500

00/07/25

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,600

1,600

00/07/15

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

1,500

1,500

00/07/13

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,600

1,600

00/07/10

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

500

500

00/06/24

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,100

1,100

00/06/16

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

1,600

1,600

00/06/09

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

700

700

00/05/08

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

650

650

00/04/27

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

مرکزی

1,200

1,200

00/03/08

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,200

1,200

99/12/04

مشاهده

بنگاه حبیبی

تهران - ورامین

تهران

600

600

99/11/30

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

700

700

99/11/15

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

1,200

1,200

99/11/13

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

800

800

99/10/09

مشاهده