ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات شیشه بطری سفید

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

900

900

01/03/04

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,400

1,400

01/03/03

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,600

1,600

01/03/01

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,100

1,100

01/03/01

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

1,400

1,400

01/02/29

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

500

500

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900

900

01/02/29

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

1,620

1,620

01/02/28

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,610

1,610

01/02/24

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

900

900

01/02/17

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

1,500

1,500

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

1,500

1,500

01/01/25

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

1,500

1,500

01/01/20

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

1,600

1,600

01/01/16

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

تهران

1,000

1,000

01/01/12

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,400

1,400

01/01/07

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

1,500

1,500

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

550

550

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

650

650

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

1,200

1,200

99/12/04

مشاهده