ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه جام رنگی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

600

600

00/08/03

مشاهده

بنگاه پارس غرب

قزوین - قزوین

قزوین

1,500

1,500

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

400

400

00/08/02

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

650

650

00/08/01

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

1,200

1,200

00/08/01

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

820

820

00/07/29

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,200

1,200

00/07/27

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,000

1,000

00/07/15

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

1,100

1,100

00/07/13

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,150

1,150

00/07/10

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

1,150

1,150

00/06/09

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,210

1,210

00/06/01

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

800

800

00/05/08

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

700

700

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

700

700

99/12/04

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

700

700

99/11/15

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

800

800

99/11/13

مشاهده