ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات شیشه جام رنگی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

1,500

1,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,150

1,150

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

1,200

1,200

01/02/26

مشاهده

بازرگانی شیشه پایا

البرز - اشتهارد

البرز

1,350

1,350

01/02/25

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,400

1,400

01/02/25

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,450

1,450

01/02/24

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

900

900

01/02/22

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

1,200

1,200

01/02/18

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,100

1,100

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

1,500

1,500

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

1,100

1,100

01/01/25

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

01/01/20

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

1,300

1,300

01/01/16

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,300

1,300

01/01/07

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

1,320

1,320

00/10/27

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

1,200

1,200

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

750

750

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

700

700

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

700

700

99/12/04

مشاهده