ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات شیشه جام رنگی

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

700

700

01/07/09

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

1,060

1,060

01/07/08

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

01/07/08

مشاهده

انبار ضایعات یزدان

البرز - فردیس

البرز

700

700

01/06/29

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

گیلان

1,200

1,200

01/06/09

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

تهران

1,200

1,200

01/05/25

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

گلستان

1,100

1,100

01/05/23

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

تهران

1,300

1,300

01/05/23

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

البرز

1,200

1,200

01/03/03

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

البرز

1,400

1,400

01/02/28

مشاهده

بازرگانی شیشه پایا

البرز - اشتهارد

البرز

1,350

1,350

01/02/25

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

تهران

1,100

1,100

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

البرز

1,500

1,500

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

تهران

1,100

1,100

01/01/25

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

قزوین

1,200

1,200

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

750

750

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

یزد

700

700

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

تهران

700

700

99/12/04

مشاهده