ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت ضایعات شیشه

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

قیمت خریداران ضایعات شیشه

آخرین بنگاه های بروز شده

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر


03/04/02