ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

قیمت خریداران ضایعات شیشه

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/09/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

01/09/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

01/09/01

مشاهده

بنگاه احسانی

البرز - کرج

01/08/22

مشاهده

بنگاه مصطفی شفيعی

تهران - تهران

01/08/22

مشاهده

بنگاه محمد بختیاری

مرکزی - ساوه

01/08/19

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

01/08/01

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

01/07/12

مشاهده

بنگاه مرمر شیشه

گیلان - لاهیجان

01/06/09

مشاهده

بنگاه ماکویی

تهران - ملارد

01/05/25

مشاهده

بنگاه سپنتا

گلستان - گرگان

01/05/23

مشاهده

بنگاه نیکبخت

تهران - تهران

01/05/23

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

01/05/05

مشاهده

بنگاه جهانگیری(جهان شیشه)

البرز - کرج

01/02/28

مشاهده

بازرگانی بازیافت پایا

البرز - اشتهارد

01/02/25

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

01/02/17

مشاهده

بنگاه رضوانی

تهران - تهران

01/02/07

مشاهده

بنگاه ماکویی

البرز - کرج

01/02/01

مشاهده

بنگاه ترکاشوند

تهران - ملارد

01/01/25

مشاهده

بنگاه عرب

تهران - پاکدشت

01/01/12

مشاهده

برادران حق وردی

قزوین - قزوین

00/10/16

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

00/08/22

مشاهده

بنگاه تابان

یزد - یزد

00/04/27

مشاهده

بنگاه نوین ضایعات

تهران - تهران

99/12/04

مشاهده