ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب

پرس کارتن میرعظیمی

فارس - شیراز

فارس

6,100

6,100

02/09/20

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

7,000

7,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

5,700

5,700

02/09/20

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

5,200

5,200

02/09/20

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

قم

6,000

6,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,500

6,500

02/09/20

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

02/09/20

مشاهده

ماهان ضایعات قم

قم - قم

قم

7,000

7,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

6,200

6,200

02/09/20

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

02/09/20

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

6,300

6,300

02/09/20

مشاهده

بنگاه اوشلی

همدان - همدان

همدان

6,500

6,500

02/09/20

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

02/09/20

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

02/09/19

مشاهده

انبار کاغذ محمدرضا

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,500

7,500

02/09/19

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

6,800

6,800

02/09/19

مشاهده

بنگاه کاغذ فرهاد

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

02/09/19

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

7,200

7,200

02/09/19

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

7,000

7,000

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

5,500

5,500

02/09/19

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

6,800

6,800

02/09/19

مشاهده

بنگاه فرهنگ

اردبیل - اردبیل

اردبیل

7,000

7,000

02/09/19

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

7,300

7,300

02/09/19

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

6,000

6,000

02/09/19

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

6,500

6,500

02/09/18

مشاهده