ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ مخلوط/دفتر و کتاب

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

6,200

6,200

02/01/05

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

6,000

6,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

5,000

5,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

5,000

5,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

5,200

5,200

02/01/05

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

02/01/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

6,500

6,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

5,500

5,500

02/01/04

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,300

6,300

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

02/01/02

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

5,700

5,700

02/01/02

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

5,700

5,700

02/01/01

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

6,000

6,000

02/01/01

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

01/12/29

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

6,000

6,000

01/12/29

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی فردین

کردستان - قروه

کردستان

5,000

5,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

4,500

4,500

01/12/28

مشاهده

بنگاه مولایی

زنجان - ابهر

زنجان

6,000

6,000

01/12/28

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

6,150

6,150

01/12/28

مشاهده