ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ سفید / فرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/02/29

مشاهده

انبار کاغذ محمدرضا

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,200

7,200

01/02/29

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,400

6,400

01/02/29

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

01/02/29

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

8,000

8,000

01/02/29

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,700

6,700

01/02/29

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

8,150

8,150

01/02/29

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

4,500

4,500

01/02/29

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,700

6,700

01/02/28

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

7,500

7,500

01/02/28

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

7,200

7,200

01/02/28

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

6,700

6,700

01/02/28

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

7,800

7,800

01/02/28

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

6,500

6,500

01/02/28

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,800

7,800

01/02/28

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

5,000

5,000

01/02/28

مشاهده

کارتن بارانهای نقره ای

گیلان - رشت

گیلان

5,500

5,500

01/02/28

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

7,250

7,250

01/02/27

مشاهده

تولیدی امینی

تهران - ری

تهران

7,900

7,900

01/02/27

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

6,600

6,600

01/02/26

مشاهده

قزوین سلولز

قزوین - قزوین

قزوین

5,500

5,500

01/02/26

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

01/02/26

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه همیار طبیعت

کردستان - سنندج

کردستان

6,350

6,350

01/02/25

مشاهده