ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

کاغذ سفید / فرم

کاغذ سفید / فرم

تاریخ بروزرسانی : 03/04/05

میانگین خرده بار: 9,200

میانگین عمده بار: 12,400

کاغذهای سفید و فرم شامل کاغذ های سفید مختلف مانند سری A و فرم های باطله چاپخانه ها هستند که در مراحل چاپ به خاطر ایرادات چاپی و یا حتی منصرف شدن ناشر از چاپ و یا دلایل دیگر از چرخه مصرف اصلی خارج می شوند. در ادارات و مراکز فرهنگی و آموزشی نیز این دسته از این ضایعات به فراوانی یافت می شوند. این ضایعات با تبدیل به خمیر کاغذ برای تولید سایر محصولات کاغذی استفاده می شوند.

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر