ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ سفید / فرم

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,200

6,200

02/03/10

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

02/03/10

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

7,800

7,800

02/03/10

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

02/03/10

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

02/03/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

9,300

9,300

02/03/09

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

02/03/09

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/03/09

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

7,400

7,400

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

6,500

6,500

02/03/09

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

02/03/09

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

6,000

6,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

02/03/08

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ فرازنده

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

02/03/08

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

9,100

9,100

02/03/07

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,800

6,800

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

02/03/06

مشاهده

ارکا سلولز

البرز - کرج

البرز

7,950

7,950

02/03/04

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

02/03/03

مشاهده

بنگاه همیار طبیعت

کردستان - سنندج

کردستان

8,210

8,210

02/03/03

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

قزوین

7,500

7,500

02/02/31

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

6,000

6,000

02/02/30

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

4,700

4,700

02/02/30

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

7,600

7,600

02/02/29

مشاهده

انبار پارس اتحاد

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

02/02/24

مشاهده