ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال سفید

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

14,200

14,200

01/09/13

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

13,988

13,988

01/09/13

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/09/11

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

01/09/10

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/09

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

4,300

4,300

01/09/08

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,500

6,500

01/09/08

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

14,500

14,500

01/09/07

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/07

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/09/06

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/02

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/08/28

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/08/12

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

8,400

8,400

01/08/12

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/08/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

6,000

6,000

01/06/10

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

01/03/08

مشاهده