ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال سفید

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/09/20

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/09/20

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

14,000

14,000

02/09/19

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/09/18

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

12,000

12,000

02/09/18

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/09/18

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

02/09/18

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

18,500

18,500

02/09/18

مشاهده

امیر آراد

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/09/18

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

02/09/17

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,200

6,200

02/09/17

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/09/16

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/09/15

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/09/11

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/08/08

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/08/08

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

9,500

9,500

02/08/08

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

02/08/01

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

02/07/18

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/05/27

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/05/12

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

01/11/23

مشاهده