ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال سفید

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,200

6,200

02/03/10

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/10

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

02/03/10

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

8,500

8,500

02/03/10

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/03/10

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/03/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

17,000

17,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/09

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

16,000

16,000

02/03/09

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

02/03/09

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

11,910

11,910

02/03/09

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/03/06

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

02/03/03

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

11,200

11,200

02/02/29

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

02/02/23

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

12,800

12,800

02/02/09

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/01/27

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/12/15

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

01/11/23

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

14,200

14,200

01/11/19

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/15

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

01/11/05

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/09/21

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,700

11,700

01/07/16

مشاهده