ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال سفید

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

6,400

6,400

01/02/29

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

12,200

12,200

01/02/29

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

11,000

11,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/02/29

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

7,200

7,200

01/02/28

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

10,000

10,000

01/02/28

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/02/28

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

11,100

11,100

01/02/28

مشاهده

بنگاه شریف

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/02/26

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/02/26

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

14,500

14,500

01/02/26

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

9,600

9,600

01/02/25

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

01/02/24

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/02/21

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/02/18

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,500

5,500

01/02/18

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

6,000

6,000

01/02/15

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/02/10

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/01/26

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/01/22

مشاهده