ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

5,700

5,700

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن امید

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

5,000

5,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

4,500

4,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/03/05

مشاهده

انبار کارتن البرز

البرز - فردیس

البرز

5,700

5,700

01/03/05

مشاهده

بنگاه صفایی تبار

مرکزی - اراک

مرکزی

4,500

4,500

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

5,700

5,700

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

4,800

4,800

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,400

5,400

01/03/05

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

5,300

5,300

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

5,100

5,100

01/03/05

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

5,700

5,700

01/03/05

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,100

6,100

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

5,400

5,400

01/03/05

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

5,300

5,300

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

4,500

4,500

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

5,250

5,250

01/03/05

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

5,000

5,000

01/03/05

مشاهده

نگین بارو

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

3,000

3,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

4,500

4,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

3,510

3,510

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

6,000

6,000

01/03/05

مشاهده