ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات فله کارتن

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

4,200

4,200

02/01/05

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,400

6,400

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

4,000

4,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

4,000

4,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

5,000

5,000

02/01/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

4,400

4,400

02/01/04

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,000

5,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات دانش

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

02/01/02

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

02/01/02

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

4,100

4,100

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

5,000

5,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

4,900

4,900

02/01/01

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

4,500

4,500

02/01/01

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

4,200

4,200

02/01/01

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

5,000

5,000

01/12/29

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

4,500

4,500

01/12/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی فردین

کردستان - قروه

کردستان

4,000

4,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه آمر

تهران - تهران

تهران

4,000

4,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

4,000

4,000

01/12/28

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

4,300

4,300

01/12/28

مشاهده

بنگاه مولایی

زنجان - ابهر

زنجان

4,000

4,000

01/12/28

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

تهران

5,500

5,500

01/12/28

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

3,500

3,500

01/12/27

مشاهده