ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی کارتن

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

سپهر کاغذ

یزد - اشکذر

یزد

6,000

6,000

01/02/27

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

5,700

5,700

01/02/27

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

5,000

5,000

01/02/27

مشاهده

پرس کارتن سعید

زنجان - زنجان

زنجان

5,500

5,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/02/27

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

5,500

5,500

01/02/27

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

5,900

5,900

01/02/27

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

5,700

5,700

01/02/27

مشاهده

انبار کارتن نادر

خوزستان - دزفول

خوزستان

5,100

5,100

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

5,900

5,900

01/02/26

مشاهده

انبار کارتن البرز

البرز - فردیس

البرز

5,500

5,500

01/02/26

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,600

5,600

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

5,800

5,800

01/02/26

مشاهده

مقواسازی هاشمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,700

5,700

01/02/26

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

4,000

4,000

01/02/26

مشاهده

انبار امید

البرز - کرج

البرز

5,700

5,700

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

5,750

5,750

01/02/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

5,100

5,100

01/02/25

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

4,500

4,500

01/02/25

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

4,900

4,900

01/02/25

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

5,500

5,500

01/02/25

مشاهده

تولیدی برنز باران

تهران - ورامین

تهران

4,900

4,900

01/02/25

مشاهده

بنگاه رهنما

تهران - تهران

تهران

5,400

5,400

01/02/25

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

4,700

4,700

01/02/24

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

5,500

5,500

01/02/24

مشاهده