ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی کارتن

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

4,300

4,300

01/09/14

مشاهده

آمل ضایعات

مازندران - آمل

مازندران

5,100

5,100

01/09/13

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

5,000

5,000

01/09/13

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,300

6,300

01/09/13

مشاهده

انبار امید

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

01/09/13

مشاهده

دیبا مهر مقوا

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

5,200

5,200

01/09/13

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

5,300

5,300

01/09/13

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

5,600

5,600

01/09/13

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

مازندران

5,000

5,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

5,000

5,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

5,630

5,630

01/09/11

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

5,600

5,600

01/09/10

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

4,000

4,000

01/09/09

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

5,700

5,700

01/09/08

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

4,700

4,700

01/09/07

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

5,500

5,500

01/09/06

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

5,500

5,500

01/09/05

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,800

5,800

01/09/05

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

5,000

5,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

5,500

5,500

01/09/02

مشاهده

انبار کارتن نادر

خوزستان - دزفول

خوزستان

5,200

5,200

01/08/30

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

5,300

5,300

01/08/28

مشاهده

تک کارتن یزد

یزد - یزد

یزد

5,700

5,700

01/08/26

مشاهده

برادران حسن جانزاده

مازندران - بابل

مازندران

5,200

5,200

01/08/24

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

5,100

5,100

01/08/22

مشاهده