ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پرسی کارتن

پرس کارتن میرعظیمی

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

02/09/20

مشاهده

انبار امید

البرز - کرج

البرز

6,300

6,300

02/09/20

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

تهران

7,300

7,300

02/09/20

مشاهده

آذر کیوان آریا

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,500

6,500

02/09/20

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,600

7,600

02/09/20

مشاهده

پارس مقوا شهرکرد

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

6,800

6,800

02/09/20

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

02/09/20

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

6,000

6,000

02/09/20

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

7,000

7,000

02/09/19

مشاهده

انبار کارتن نادر

خوزستان - دزفول

خوزستان

6,200

6,200

02/09/19

مشاهده

بنگاه امیران

همدان - تویسرکان

همدان

7,400

7,400

02/09/18

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

02/09/18

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

6,320

6,320

02/09/18

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

7,200

7,200

02/09/17

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,700

5,700

02/09/17

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

6,700

6,700

02/09/17

مشاهده

بنگاه کرار

تهران - ورامین

تهران

7,400

7,400

02/09/16

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

02/09/16

مشاهده

سپهر کاغذ

یزد - اشکذر

یزد

7,300

7,300

02/09/15

مشاهده

پرس کارتن مولایی

مرکزی - اراک

مرکزی

7,000

7,000

02/09/15

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

02/09/15

مشاهده

پرس کارتن اعتماد

زنجان - زنجان

زنجان

6,600

6,600

02/09/14

مشاهده

نو پردازان کاغذ دژستان

فارس - شیراز

فارس

4,000

4,000

02/09/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

7,000

7,000

02/09/08

مشاهده

پرس کارتن علی احمدی

زنجان - زنجان

زنجان

6,600

6,600

02/09/08

مشاهده