ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال رنگی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/07/05

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/07/05

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,300

5,300

02/07/05

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/07/02

مشاهده

پارس شیده

تهران - ورامین

تهران

4,660

4,660

02/07/02

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,600

7,600

02/07/01

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/06/23

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

02/06/15

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/06/08

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

02/06/06

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/05/27

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

02/05/24

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

6,500

6,500

02/05/14

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/05/12

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

6,500

6,500

02/04/24

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,500

6,500

02/04/13

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

02/03/10

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

01/12/06

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

7,000

7,000

01/11/21

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,800

6,800

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/03/11

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

01/01/21

مشاهده