ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال رنگی

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

02/01/02

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/12/27

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,000

5,000

01/12/27

مشاهده

گروه صنعتی مهندسی مزینانی

تهران - ری

تهران

6,500

6,500

01/12/25

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

7,000

7,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

5,700

5,700

01/12/15

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/12/13

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/12/13

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

01/12/06

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

6,500

6,500

01/12/03

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,200

7,200

01/11/29

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/11/27

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

7,000

7,000

01/11/21

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/11/15

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,600

5,600

01/11/05

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,800

6,800

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/03/11

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

01/01/21

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

5,000

5,000

00/09/28

مشاهده