ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال رنگی

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

7,200

7,200

01/07/09

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

4,000

4,000

01/07/09

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/07/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

8,000

8,000

01/07/09

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

01/07/06

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

6,200

6,200

01/07/03

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

4,600

4,600

01/07/03

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

01/06/28

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/06/14

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

7,000

7,000

01/05/06

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/04/22

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/03/11

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/03/09

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

01/01/21

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,400

5,400

00/10/13

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

5,000

5,000

00/09/28

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

00/08/30

مشاهده

پدیده نو (رضایی)

تهران - تهران

تهران

4,200

4,200

99/10/24

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

3,100

3,100

99/09/04

مشاهده