ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال رنگی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

01/02/27

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/02/27

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,300

6,300

01/02/27

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

7,600

7,600

01/02/26

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/02/26

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

4,500

4,500

01/02/25

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

7,000

7,000

01/02/22

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

6,700

6,700

01/02/21

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/02/21

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/02/19

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/02/18

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,500

5,500

01/02/18

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

7,500

7,500

01/02/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه علویون

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

01/01/22

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

6,300

6,300

01/01/21

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

00/12/01

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,400

5,400

00/10/13

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

5,000

5,000

00/09/28

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

00/08/30

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

00/07/24

مشاهده

پدیده نو (رضایی)

تهران - تهران

تهران

4,200

4,200

99/10/24

مشاهده