ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال رنگی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

6,100

6,100

00/08/03

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,000

6,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

00/08/01

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

00/07/29

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/07/29

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,400

4,400

00/07/28

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,000

5,000

00/07/28

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,500

6,500

00/07/28

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

6,300

6,300

00/07/28

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

00/07/25

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

00/07/24

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

6,000

6,000

00/07/16

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

00/06/28

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,100

6,100

00/06/24

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

00/06/24

مشاهده

بنگاه ارسلان

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

00/06/15

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,000

5,000

00/04/15

مشاهده

بنگاه دانش

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

00/02/14

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/02/09

مشاهده

انبار کاغذ یعقوبی

تهران - ملارد

تهران

5,500

5,500

00/01/17

مشاهده

افشار مقوا

آذربایجان غربی - تکاب

آذربایجان غربی

4,000

4,000

99/12/17

مشاهده

پدیده نو (رضایی)

تهران - تهران

تهران

4,200

4,200

99/10/24

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

3,100

3,100

99/09/04

مشاهده