ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ پشت طوسی

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

6,000

6,000

01/09/13

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,100

6,100

01/09/13

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

6,098

6,098

01/09/13

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,395

5,395

01/09/13

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/09

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/09

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

4,300

4,300

01/09/08

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

3,500

3,500

01/09/08

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/09/07

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

6,400

6,400

01/09/02

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

6,500

6,500

01/09/01

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

6,000

6,000

01/08/28

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/08/12

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/08/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/07/16

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

6,000

6,000

01/07/03

مشاهده

پرس کارتن برادران

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

01/04/08

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

5,500

5,500

01/03/08

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,000

5,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/01/21

مشاهده