ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ پشت طوسی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/08/03

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

5,500

5,500

00/08/03

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

5,100

5,100

00/07/29

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

00/07/29

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,400

4,400

00/07/28

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

5,500

5,500

00/07/28

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

4,500

4,500

00/07/25

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/07/25

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

00/07/24

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

6,000

6,000

00/07/16

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

4,500

4,500

00/07/14

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

00/06/28

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,100

6,100

00/06/24

مشاهده

بنگاه ارسلان

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/06/15

مشاهده

پرس کارتن برادران

تهران - تهران

تهران

4,700

4,700

00/06/12

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

00/06/06

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

00/06/03

مشاهده

انبار کاغذ حیرانی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/05/12

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

4,500

4,500

00/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات محبوبی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

3,800

3,800

00/04/12

مشاهده

بنگاه دانش

تهران - تهران

تهران

5,700

5,700

00/02/14

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

5,100

5,100

00/02/09

مشاهده

افشار مقوا

آذربایجان غربی - تکاب

آذربایجان غربی

4,400

4,400

99/12/17

مشاهده