ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کاغذ پشت طوسی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,496

5,496

01/02/27

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

6,500

6,500

01/02/27

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

6,200

6,200

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

5,700

5,700

01/02/26

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

5,600

5,600

01/02/26

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

6,500

6,500

01/02/22

مشاهده

بنگاه ایزدی

کرمان - زرند

کرمان

4,800

4,800

01/02/22

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

تهران

5,700

5,700

01/02/21

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه سید محمد هاشمی

تهران - تهران

تهران

5,800

5,800

01/02/19

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

6,800

6,800

01/02/18

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,500

5,500

01/02/18

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/02/18

مشاهده

بنگاه کاغذ محمدی

البرز - کرج

البرز

6,500

6,500

01/02/10

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

01/02/10

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

5,500

5,500

01/02/04

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

6,000

6,000

01/01/26

مشاهده

پرس کارتن برادران

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

01/01/24

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,000

5,000

01/01/24

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

01/01/22

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

01/01/21

مشاهده

ویراسازان بازیافت سپهر

تهران - شهریار

تهران

4,000

4,000

01/01/11

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

5,800

5,800

00/12/01

مشاهده

بنگاه ضایعات محبوبی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

5,800

5,800

00/10/12

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

5,000

5,000

00/09/28

مشاهده