ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال لیوان کاغذی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

3,000

3,000

00/08/06

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

4,000

4,000

00/08/06

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/08/05

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

4,400

4,400

00/08/05

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

5,500

5,500

00/08/04

مشاهده

بنگاه سبحانی

تهران - تهران

تهران

3,500

3,500

00/08/01

مشاهده

مهر الیاف

تهران - تهران

تهران

5,700

5,700

00/08/01

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

3,600

3,600

00/07/29

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

4,000

4,000

00/07/28

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

3,000

3,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

4,100

4,100

00/07/24

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

5,000

5,000

00/06/28

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

4,500

4,500

00/06/24

مشاهده

بنگاه ارسلان

تهران - تهران

تهران

2,000

2,000

00/06/15

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

4,800

4,800

00/06/03

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

2,000

2,000

00/04/15

مشاهده

بنگاه دانش

تهران - تهران

تهران

3,000

3,000

00/02/14

مشاهده

انبار کاغذ یعقوبی

تهران - ملارد

تهران

3,500

3,500

00/01/17

مشاهده

بنگاه بهرامی

تهران - تهران

تهران

2,800

2,800

99/09/04

مشاهده

بنگاه خورشید

تهران - تهران

تهران

2,900

2,900

99/08/14

مشاهده

ضایعات جنوب شرق سیستان

سیستان و بلوچستان - زاهدان

سیستان و بلوچستان

3,000

3,000

99/06/31

مشاهده

جاوید سلولز شرق

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

1,800

1,800

99/04/04

مشاهده

توسعه آتیه جوانان

تهران - شهریار

تهران

1,900

1,900

98/10/23

مشاهده

انبار قائم(عج)

تهران - تهران

تهران

2,400

2,400

97/10/16

مشاهده