ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال صحافی

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/01/08

مشاهده

انبار کاغذ پارس(رضوی)

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

02/01/02

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

6,500

6,500

01/12/29

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/12/27

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

5,000

5,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/12/21

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

12,500

12,500

01/12/20

مشاهده

بنگاه بازیافت محمد

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/12/17

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/12/16

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

12,300

12,300

01/11/29

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/11/29

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

01/11/27

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

01/11/23

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

12,500

12,500

01/11/19

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,500

7,500

01/11/05

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/09/21

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/08/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/16

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,500

5,500

01/06/10

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

5,000

5,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/03/11

مشاهده