ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

پوشال صحافی

پوشال صحافی

تاریخ بروزرسانی : 03/01/27

میانگین خرده بار: 11,800

میانگین عمده بار: 13,500

منظور از پوشال صحافی، رشته های کاغذی هستند که در مراکز صحافی کتاب، پایان نامه ها‌و چاپخانه ها تولید می شوند. این پوشال ها هم به صورت مستقیم برای محافظت و بازارپسندی بیشتر میوه ها قابل استفاده هستند و هم قابلیت بازیافت جهت تولید خمیر کاغذ و در نهایت محصولات مختلف کاغذی را دارند.

بیشتر

بنگاه خود را از اینجا پین (سنجاق) کنید 😉 پین کردن بنگاه

نام بنگاه شما

استان - شهر