ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال صحافی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,000

5,000

00/08/06

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

7,800

7,800

00/08/06

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/08/06

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

00/08/05

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

00/08/05

مشاهده

انبار امید

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

00/08/05

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,200

8,200

00/08/05

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

7,950

7,950

00/08/04

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/08/04

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

4,600

4,600

00/08/04

مشاهده

مرکز ضایعات کاغذ شرق

تهران - تهران

تهران

8,200

8,200

00/07/29

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

6,500

6,500

00/07/28

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,600

7,600

00/07/28

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

6,500

6,500

00/07/25

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

00/07/24

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

00/07/24

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

6,000

6,000

00/07/16

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/06/28

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/06/24

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

00/06/24

مشاهده

بنگاه ارسلان

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

00/06/15

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

00/06/03

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,000

5,000

00/04/15

مشاهده

بنگاه دانش

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

00/02/14

مشاهده