ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال صحافی

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

10,550

10,550

01/03/05

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

10,500

10,500

01/03/05

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

5,000

5,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

8,650

8,650

01/03/04

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,500

5,500

01/03/04

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/03/03

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه رزمی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/03/02

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

6,000

6,000

01/03/01

مشاهده

پیمانکاری موسوی

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/02/31

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

01/02/31

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

01/02/28

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

9,100

9,100

01/02/28

مشاهده

شرکت مقواسازی مطلق

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/02/18

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/02/18

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/01/26

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,500

8,500

01/01/24

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,500

6,500

01/01/22

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

7,300

7,300

01/01/21

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/12/01

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,500

7,500

00/10/13

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

6,800

6,800

00/09/28

مشاهده