ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پوشال صحافی

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

تهران

12,499

12,499

01/09/05

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/09/05

مشاهده

انبار گلستان کاغذ

تهران - تهران

تهران

9,400

9,400

01/09/05

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

تهران

12,500

12,500

01/09/05

مشاهده

شرکت سورنا کاغذ ثمین

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/09/04

مشاهده

چرخه سبز افلاک کارمانیا

کرمان - کرمان

کرمان

4,300

4,300

01/09/04

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

8,600

8,600

01/09/03

مشاهده

بنگاه دژستان

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/09/03

مشاهده

انبار کاغذ رضائی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

01/08/30

مشاهده

کارخانه صنایع سلولزی پارس کاغذ

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/08/12

مشاهده

بنگاه میهن

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/08/07

مشاهده

انبار کاغذ آریا

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/08/04

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/07/16

مشاهده

بنگاه برنا

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/07/08

مشاهده

انبار کاغذ موسوی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

5,500

5,500

01/06/10

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

5,000

5,000

01/05/12

مشاهده

بنگاه روان سالار

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/04/07

مشاهده

بنگاه قائم

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه آرین کاغذ

تهران - اسلامشهر

تهران

8,000

8,000

01/03/08

مشاهده

آرتا پوشال تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,500

8,500

01/01/24

مشاهده

بنگاه سبزینه

تهران - تهران

تهران

7,300

7,300

01/01/21

مشاهده

آذر کاغذ

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,500

7,500

00/10/13

مشاهده

هانا سلولز

مازندران - آمل

مازندران

6,800

6,800

00/09/28

مشاهده