نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کاغذ و کارتن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
مازندران
98/03/01
تهران
98/03/01
تهران
98/03/01
اصفهان
98/03/01
اصفهان
98/03/01
مازندران
98/03/01
خراسان رضوی
98/03/01
تهران
98/02/31
فارس
98/02/31
فارس
98/02/31
فارس
98/03/01
البرز
98/02/31
تهران
98/02/31
مازندران
98/02/31
تهران
98/02/30
کرمان
98/02/30
تهران
98/02/30
کرمانشاه
98/02/30
تهران
98/02/30
مازندران
98/02/29
کردستان
98/02/28
قیمت های خرید ضایعات کاغذ و کارتن
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
1,980
2,200
2,090
2,250
4,040
5,000
2,480
3,000
3,420
4,500
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی