ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۳

قیمت خریداران ضایعات کاغذ و کارتن

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

01/11/13

مشاهده

بنگاه بابل

مازندران - بابل

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

01/11/13

مشاهده

بنگاه فلزات رضایی

همدان - نهاوند

01/11/12

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

بنگاه اروم ضایعات

آذربایجان غربی - ارومیه

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

01/11/12

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

01/11/12

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

01/11/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

01/11/12

مشاهده

انبار کاوه

تهران - قدس

01/11/12

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده