ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

قیمت خریداران ضایعات کاغذ و کارتن

تولیدی پوشال کاغذ

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

تولیدی اطلس کاغذ

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

انبار بهاران

تهران - قدس

01/07/09

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

01/07/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/07/09

مشاهده

بنگاه کاغذ سینا

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

01/07/09

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

01/07/09

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/07/09

مشاهده

جهان مقوای شرق

تهران - پاکدشت

01/07/09

مشاهده

بنگاه کاغذ امینی

البرز - کرج

01/07/09

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

01/07/09

مشاهده

بنگاه اسلامی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/07/09

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

01/07/09

مشاهده

انبار ضایعات ماکو

قزوین - قزوین

01/07/09

مشاهده

شیراز کارتن

فارس - شیراز

01/07/09

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

01/07/08

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

01/07/08

مشاهده