ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

نیسانی،مینی بوسی/ نخی

نیسانی،مینی بوسی/ نخی

تاریخ بروزرسانی : 03/05/04

میانگین خرده بار: 225

میانگین عمده بار: 225

لاستیک های نخی در ساختار خود نخ هایی از جنس نایلون دارند. این نخ‌ها روی دیواره لاستیک هم قرار دارند و تا قسمت انتهایی لاستیک به شکل ضربدری با زاویه چهل تا شصت درجه پخش شدند. به این لاستیک ها بایاس نیز گفته می شود و نسبت به لاستیک های سیمی ارزان تر بوده ولی دارای دیواره های منسجم تر و مستحکم تر هستند. چون نخ ها در امتداد دیواره ها کشیده شده اند. ضایعات لاستیک، قابلیت بازیافت و تولید سایر محصولات لاستیکی مانند چمن های مصنوعی، کفپوش ها و حتی تولید گازوئیل را دارند. ارزش ضایعات لاستیک نیسانی و مینی بوسی کمتر از نوع کامیونی و اتوبوسی می باشد.

بیشتر