ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پت پرسی درجه یک

گروه تجاری قرائی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

02/07/05

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

22,000

22,000

02/07/05

مشاهده

صداقت پیشه البرز

البرز - کرج

البرز

19,000

19,000

02/07/04

مشاهده

بازرگانی سانا

مرکزی - دلیجان

مرکزی

20,500

20,500

02/07/04

مشاهده

پلیمر سبز زاگرس

فارس - ممسنی

فارس

22,000

22,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

21,000

21,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

22,000

22,000

02/06/31

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

23,000

23,000

02/06/30

مشاهده

تولیدی پلیمر عدالت

گلستان - بندر گز

گلستان

20,000

20,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

20,000

20,000

02/06/01

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

21,500

21,500

02/05/18

مشاهده

خزر پلاست

مازندران - بهشهر

مازندران

22,000

22,000

02/05/13

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

20,000

20,000

02/05/08

مشاهده

دقیق پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

24,000

24,000

02/04/25

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

20,000

20,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

25,000

25,000

02/04/12

مشاهده

تجهیز بازیافت پارس

فارس - شیراز

فارس

25,300

25,300

02/03/17

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

18,000

18,000

01/10/30

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,700

18,700

01/10/30

مشاهده

زیست فناور

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

18,000

18,000

01/10/26

مشاهده

پیمانکاری ناظم زاده

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/10/05

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

16,000

16,000

01/07/07

مشاهده

شرکت آوا آذر

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,700

11,700

01/06/19

مشاهده

اطلس تجارت ساینا

تهران - شهریار

تهران

18,000

18,000

01/03/08

مشاهده