ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه دو

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/09/05

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

13,500

13,500

01/09/05

مشاهده

نوین پت

تهران - ورامین

تهران

16,000

16,000

01/09/04

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,200

11,200

01/08/30

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

01/08/29

مشاهده

آمل ضایعات

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

01/08/28

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

9,700

9,700

01/08/26

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,200

15,200

01/08/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/08/22

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

13,000

13,000

01/08/21

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

9,000

9,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه آسیاب پت محمدی

البرز - نظرآباد

البرز

14,000

14,000

01/08/20

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

11,000

11,000

01/08/19

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/08/17

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/08/09

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

11,500

11,500

01/08/05

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

11,000

11,000

01/08/03

مشاهده

کارگاه پت ماکویی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

01/08/02

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

9,000

9,000

01/07/24

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/07/13

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

11,000

11,000

01/07/12

مشاهده

کارگاه کرمی زاده

اصفهان - شهرضا

اصفهان

15,000

15,000

01/07/07

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

7,500

7,500

01/07/02

مشاهده