ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه دو

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,000

17,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

02/07/06

مشاهده

کیمیا پلیمر

گیلان - رشت

گیلان

18,000

18,000

02/07/04

مشاهده

صداقت پیشه البرز

البرز - کرج

البرز

18,000

18,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

13,500

13,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

18,000

18,000

02/06/31

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

17,000

17,000

02/06/30

مشاهده

تولیدی پلیمر عدالت

گلستان - بندر گز

گلستان

15,000

15,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

02/06/04

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

16,000

16,000

02/06/04

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

13,000

13,000

02/06/01

مشاهده

آرین کارتن

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/05/19

مشاهده

کارگاه پت ماکویی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

02/05/19

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

15,000

15,000

02/05/08

مشاهده

دقیق پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

20,000

20,000

02/04/25

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

15,000

15,000

02/04/17

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

15,000

15,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

21,000

21,000

02/04/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

15,000

15,000

02/03/11

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

15,000

15,000

02/02/24

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

02/02/10

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,500

17,500

02/02/10

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

11,500

11,500

02/02/04

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

12,500

12,500

02/01/20

مشاهده