ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه دو

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

12,500

12,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,500

11,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

10,500

10,500

01/03/04

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

6,500

6,500

01/03/04

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

11,500

11,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

01/03/03

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/03/03

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

15,000

15,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

8,000

8,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه آسیاب پت محمدی

البرز - نظرآباد

البرز

13,000

13,000

01/03/02

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

7,300

7,300

01/03/01

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

7,500

7,500

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

9,500

9,500

01/02/31

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

6,500

6,500

01/02/30

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

12,000

12,000

01/02/29

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

11,000

11,000

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه مرادی

کردستان - قروه

کردستان

8,500

8,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضايعاتی برادران(اصغری)

مازندران - نکا

مازندران

10,000

10,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه حمید

خراسان رضوی - سبزوار

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/02/25

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

7,700

7,700

01/02/21

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/02/21

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

7,500

7,500

01/02/20

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/02/17

مشاهده