ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه یک

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

18,000

18,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

18,000

18,000

02/07/05

مشاهده

کیمیا پلیمر

گیلان - رشت

گیلان

19,000

19,000

02/07/04

مشاهده

صداقت پیشه البرز

البرز - کرج

البرز

19,000

19,000

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

18,000

18,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

16,000

16,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

02/07/02

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

17,500

17,500

02/07/01

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

17,000

17,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

19,000

19,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

17,000

17,000

02/06/31

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

19,000

19,000

02/06/30

مشاهده

تولیدی پلیمر عدالت

گلستان - بندر گز

گلستان

18,000

18,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

18,000

18,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

16,000

16,000

02/06/27

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

17,000

17,000

02/06/23

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

17,000

17,000

02/06/18

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

20,000

20,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

16,000

16,000

02/06/09

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

19,000

19,000

02/06/07

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

02/06/07

مشاهده

بنگاه نوین

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

18,000

18,000

02/06/05

مشاهده