ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه یک

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

13,000

13,000

01/09/06

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,500

13,500

01/09/06

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/09/05

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,000

14,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/09/05

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

16,000

16,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,500

15,500

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

12,000

12,000

01/09/05

مشاهده

نوین پت

تهران - ورامین

تهران

16,300

16,300

01/09/04

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,500

12,500

01/09/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,000

12,000

01/09/04

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

14,500

14,500

01/09/04

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

01/09/03

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

12,000

12,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/02

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,000

10,000

01/09/02

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

15,000

15,000

01/09/01

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

01/09/01

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

13,000

13,000

01/09/01

مشاهده

بنگاه فجر

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

12,300

12,300

01/08/30

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/08/29

مشاهده