ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه یک

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

11,100

11,100

02/01/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

13,000

13,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

17,000

17,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

11,000

11,000

02/01/05

مشاهده

فلزات زرگری

آذربایجان شرقی - بناب

آذربایجان شرقی

14,000

14,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

15,000

15,000

02/01/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

14,000

14,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

13,000

13,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/01/01

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

13,000

13,000

01/12/29

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

14,000

14,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

14,000

14,000

01/12/26

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/12/26

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

14,000

14,000

01/12/25

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

19,000

19,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

17,000

17,000

01/12/25

مشاهده

خزر پلاست

مازندران - بهشهر

مازندران

12,500

12,500

01/12/24

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

12,000

12,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

11,000

11,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,500

18,500

01/12/20

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,000

14,000

01/12/17

مشاهده