ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پت زنده درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

13,500

13,500

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

16,000

16,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

فارس

12,500

12,500

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,500

15,500

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

10,000

10,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

7,430

7,430

01/03/05

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

13,000

13,000

01/03/04

مشاهده

آسیاب پلاستیک البرز

قزوین - قزوین

قزوین

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

آریانا سید

قزوین - قزوین

قزوین

8,000

8,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,500

9,500

01/03/04

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

01/03/04

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,000

10,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

12,000

12,000

01/03/04

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

مازندران

12,500

12,500

01/03/04

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

11,000

11,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

10,000

10,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/03/03

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

01/03/03

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/03/03

مشاهده