ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات نایلون درجه یک

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

11,000

11,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

9,500

9,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه مسعودیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/09/13

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

قزوین

8,500

8,500

01/09/13

مشاهده

آمل ضایعات

مازندران - آمل

مازندران

6,000

6,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

تهران

15,000

15,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

13,000

13,000

01/09/13

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/09/13

مشاهده

ویرا پلاست

مازندران - بابل

مازندران

11,000

11,000

01/09/13

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

10,500

10,500

01/09/13

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

11,000

11,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

8,500

8,500

01/09/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/09/12

مشاهده

آراز پلیمر

تهران - تهران

تهران

15,700

15,700

01/09/12

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

12,000

12,000

01/09/12

مشاهده

پلیمر تک ستاره پاژ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,300

13,300

01/09/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,000

8,000

01/09/12

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

12,500

12,500

01/09/11

مشاهده

بنگاه سید میثم حسینی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/09/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/09/10

مشاهده