ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات نایلون درجه یک

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

02/03/10

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/03/10

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/10

مشاهده

پلیمر تک ستاره پاژ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

13,000

13,000

02/03/09

مشاهده

تولیدی دهستانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,500

15,500

02/03/09

مشاهده

مرکز ضایعات دوستان‌

تهران - ملارد

تهران

13,000

13,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه 110 تهران

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

13,500

13,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/03/08

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/03/08

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

11,500

11,500

02/03/08

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/03/08

مشاهده

شهر پلیمر

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/03/08

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

10,000

10,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

02/03/07

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

11,000

11,000

02/03/07

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعات سپهر (صادقی)

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/03/06

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه پلاستیک برزگر

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

02/03/06

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,500

10,500

02/03/06

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

13,200

13,200

02/03/06

مشاهده