ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گونی و جانبو

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

3,000

3,000

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

4,000

4,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

2,000

2,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

2,500

2,500

01/11/12

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

4,500

4,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

3,500

3,500

01/11/09

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

2,000

2,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

2,000

2,000

01/11/08

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

2,500

2,500

01/11/07

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

تهران

3,000

3,000

01/11/07

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

3,000

3,000

01/11/05

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

2,000

2,000

01/11/04

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

2,000

2,000

01/10/30

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

3,900

3,900

01/10/30

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,900

2,900

01/10/30

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

1,500

1,500

01/10/24

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

2,000

2,000

01/10/18

مشاهده

بهین پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

5,000

5,000

01/10/15

مشاهده

پویا مسیر سبز

مازندران - بابل

مازندران

2,500

2,500

01/10/11

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

3,000

3,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

3,000

3,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

2,500

2,500

01/09/13

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

2,300

2,300

01/09/11

مشاهده

شرکت فناوریهای پلیمری پویش

مرکزی - ساوه

مرکزی

7,100

7,100

01/08/22

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

1,000

1,000

01/07/13

مشاهده