ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گونی و جانبو

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

2,500

2,500

01/07/09

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

3,000

3,000

01/07/09

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

1,500

1,500

01/07/08

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

2,300

2,300

01/07/08

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

2,500

2,500

01/07/08

مشاهده

بنگاه ضایعات جعفری

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

1,000

1,000

01/07/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

2,000

2,000

01/07/06

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

2,000

2,000

01/07/05

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

2,500

2,500

01/07/05

مشاهده

شرکت فناوریهای پلیمری پویش

مرکزی - ساوه

مرکزی

7,028

7,028

01/07/04

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

3,000

3,000

01/07/04

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

2,000

2,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

4,000

4,000

01/06/30

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,000

2,000

01/06/26

مشاهده

بنگاه ضایعات بیرمی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

2,000

2,000

01/06/21

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

تهران

2,500

2,500

01/06/18

مشاهده

بهین پلیمر

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,000

4,000

01/06/15

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

2,500

2,500

01/06/14

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

2,500

2,500

01/06/11

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

4,000

4,000

01/06/06

مشاهده

پارسیان تفکیک پاکبان

مرکزی - ساوه

مرکزی

2,000

2,000

01/06/01

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,900

2,900

01/05/24

مشاهده

پرس کارتن سعید

زنجان - زنجان

زنجان

2,000

2,000

01/05/12

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

3,000

3,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه ضایعات موسوی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

2,500

2,500

01/05/03

مشاهده