ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات گونی و جانبو

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

2,000

2,000

02/03/16

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

2,500

2,500

02/03/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

2,500

2,500

02/03/12

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

2,500

2,500

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

2,000

2,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

3,000

3,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

3,500

3,500

02/03/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

2,500

2,500

02/03/07

مشاهده

پرس کارتن سعید

زنجان - زنجان

زنجان

2,000

2,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

5,500

5,500

02/03/06

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

2,500

2,500

02/03/04

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

2,000

2,000

02/02/30

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

4,000

4,000

02/02/29

مشاهده

بنگاه مجتبی (اسدپور)

مازندران - بابل

مازندران

2,000

2,000

02/02/28

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

3,000

3,000

02/02/27

مشاهده

شرکت گلستان سبز بهاران

گلستان - گرگان

گلستان

3,000

3,000

02/02/26

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

3,000

3,000

02/02/18

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

2,000

2,000

02/02/15

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

4,000

4,000

02/02/10

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

1,500

1,500

02/02/04

مشاهده

بنگاه مشایخی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

4,000

4,000

02/02/02

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

1,500

1,500

02/01/18

مشاهده

بنگاه ضایعات رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

2,000

2,000

01/11/16

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

3,000

3,000

01/11/05

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

3,900

3,900

01/10/30

مشاهده