ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سبد در هم

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,000

7,000

01/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/09/17

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

8,300

8,300

01/09/17

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

01/09/17

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

6,500

6,500

01/09/17

مشاهده

آمل ضایعات

مازندران - آمل

مازندران

7,700

7,700

01/09/17

مشاهده

بنگاه صفایی

تهران - تهران

تهران

7,800

7,800

01/09/16

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

01/09/16

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

تهران

7,500

7,500

01/09/16

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,000

8,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

7,000

7,000

01/09/14

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/09/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

فارس

8,000

8,000

01/09/13

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

6,500

6,500

01/09/13

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

8,000

8,000

01/09/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

فارس

8,960

8,960

01/09/11

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/09/08

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

9,300

9,300

01/09/07

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

6,500

6,500

01/09/07

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

8,500

8,500

01/09/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

7,800

7,800

01/09/05

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,000

7,000

01/09/02

مشاهده

ضایعات برادران مولائی

تهران - قرچک

تهران

6,500

6,500

01/09/01

مشاهده