ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله پلی اتیلن درجه دو

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

15,500

15,500

01/09/05

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

7,000

7,000

01/09/05

مشاهده

تولیدی علی پور

همدان - همدان

همدان

12,000

12,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/09/02

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/08/30

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

01/08/28

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

13,500

13,500

01/08/22

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

8,000

8,000

01/08/21

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/08/17

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/08/17

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

10,000

10,000

01/08/16

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/08/13

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

7,000

7,000

01/08/01

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

17,000

17,000

01/07/19

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/06/29

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/06/26

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/06/24

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

20,000

20,000

01/05/07

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

14,000

14,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

14,000

14,000

01/01/31

مشاهده

بنگاه صالح نظام

مازندران - تنکابن

مازندران

9,000

9,000

00/12/21

مشاهده

بنگاه سید ترابی

همدان - همدان

همدان

10,000

10,000

00/11/19

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/08

مشاهده

تولیدی همایون

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

98/12/24

مشاهده