ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله پلی اتیلن درجه دو

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

02/01/05

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی علی پور

همدان - همدان

همدان

13,000

13,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

01/12/28

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

21,000

21,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/12/26

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

12,000

12,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

14,000

14,000

01/12/15

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

01/12/14

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/12/13

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

16,500

16,500

01/12/08

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/12/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

01/11/27

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

7,000

7,000

01/11/19

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

12,000

12,000

01/10/30

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/09/18

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

7,000

7,000

01/09/11

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

10,000

10,000

01/08/16

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/06/24

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

14,000

14,000

01/01/31

مشاهده

بنگاه صالح نظام

مازندران - تنکابن

مازندران

9,000

9,000

00/12/21

مشاهده

بنگاه سید ترابی

همدان - همدان

همدان

10,000

10,000

00/11/19

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/08

مشاهده

تولیدی همایون

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

98/12/24

مشاهده