ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات اتصالات لوله آبرسانی (PP)

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

12,000

12,000

01/07/09

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

12,000

12,000

01/07/05

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

01/07/04

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

16,000

16,000

01/07/04

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,700

13,700

01/07/04

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/06/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/06/01

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

23,500

23,500

01/05/19

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

19,000

19,000

01/05/07

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

20,000

20,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

13,000

13,000

01/02/05

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات محبوبی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

9,000

9,000

00/10/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

12,000

12,000

00/07/12

مشاهده