ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات اتصالات لوله آبرسانی (PP)

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

17,000

17,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

20,000

20,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

02/03/09

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

25,000

25,000

02/03/04

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

17,500

17,500

02/03/03

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

25,000

25,000

02/02/21

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

16,500

16,500

02/02/17

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

02/02/12

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

10,500

10,500

02/02/04

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

02/01/25

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

17,000

17,000

01/10/16

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

13,000

13,000

01/08/16

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات محبوبی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

9,000

9,000

00/10/12

مشاهده