ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات اتصالات لوله آبرسانی (PP)

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

13,000

13,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

17,000

17,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

17,000

17,000

01/11/12

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

18,500

18,500

01/11/11

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

15,000

15,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه فرزانگان

خوزستان - اهواز

خوزستان

18,000

18,000

01/11/06

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

25,000

25,000

01/11/03

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/10/22

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

17,000

17,000

01/10/16

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

01/10/13

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

12,700

12,700

01/09/05

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

13,000

13,000

01/08/16

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/06/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه برادران خدادادی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات محبوبی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

9,000

9,000

00/10/12

مشاهده