ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید (PP)

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

40,000

40,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

21,000

21,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

17,000

17,000

02/01/04

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

20,000

20,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

39,000

39,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

19,000

19,000

02/01/02

مشاهده

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

مازندران

38,000

38,000

02/01/01

مشاهده

نوین ایده پلیمر

تهران - ری

تهران

39,000

39,000

02/01/01

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

35,000

35,000

01/12/28

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

20,000

20,000

01/12/27

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

23,000

23,000

01/12/27

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

34,000

34,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/12/26

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

25,000

25,000

01/12/25

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

30,000

30,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

26,000

26,000

01/12/25

مشاهده

بورس فلزات نقدی

خراسان شمالی - شیروان

خراسان شمالی

27,000

27,000

01/12/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

38,000

38,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

40,000

40,000

01/12/21

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

47,000

47,000

01/12/21

مشاهده

ضایعات لوله نوکاریز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

35,000

35,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

30,000

30,000

01/12/16

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

22,000

22,000

01/12/15

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی احسان

اصفهان - شهرضا

اصفهان

28,000

28,000

01/12/15

مشاهده