ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله سفید (PP)

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,000

17,000

00/08/06

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

00/08/06

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

16,000

16,000

00/08/06

مشاهده

پارس پلیمر

فارس - شیراز

فارس

18,500

18,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

00/08/05

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

23,700

23,700

00/08/04

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

00/08/04

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

18,000

18,000

00/08/04

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

00/08/02

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

18,000

18,000

00/08/02

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

00/08/01

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

19,000

19,000

00/08/01

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

00/08/01

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

13,000

13,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

24,000

24,000

00/07/29

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

17,000

17,000

00/07/25

مشاهده

ضایعات لوله نوکاریز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,500

20,500

00/07/25

مشاهده

بنگاه برخورداری

البرز - ساوجبلاغ

البرز

15,000

15,000

00/07/25

مشاهده

بنگاه لطفی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

18,000

18,000

00/07/24

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

21,000

21,000

00/07/21

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

00/07/20

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

11,000

11,000

00/07/19

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

22,500

22,500

00/07/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

00/07/12

مشاهده