ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,500

17,500

02/07/03

مشاهده

اهواز فلز

خوزستان - اهواز

خوزستان

12,000

12,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

19,500

19,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

11,000

11,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,500

13,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه امیدی

اصفهان - گلپایگان

اصفهان

10,000

10,000

02/07/03

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,500

16,500

02/07/02

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

10,000

10,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

14,000

14,000

02/06/27

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

13,000

13,000

02/06/24

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

17,000

17,000

02/06/21

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

13,000

13,000

02/06/21

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

02/06/20

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/06/19

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

02/06/18

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

16,000

16,000

02/06/14

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

15,500

15,500

02/06/12

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

02/06/05

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

02/06/04

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

11,000

11,000

02/06/04

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/06/01

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

14,000

14,000

02/05/30

مشاهده