ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

بازیافت یاوری

گلستان - گرگان

گلستان

14,500

14,500

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

02/01/09

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

15,000

15,000

02/01/08

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,000

9,000

02/01/07

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

12,000

12,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

17,000

17,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

02/01/06

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

19,000

19,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

12,000

12,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

14,000

14,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

02/01/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

12,000

12,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

14,000

14,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

14,000

14,000

02/01/02

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

14,000

14,000

02/01/01

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,000

11,000

01/12/27

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

16,000

16,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/12/26

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

11,000

11,000

01/12/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

18,500

18,500

01/12/23

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

16,000

16,000

01/12/21

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

23,000

23,000

01/12/21

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/12/16

مشاهده