ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/08/06

مشاهده

پارس پلیمر

فارس - شیراز

فارس

11,400

11,400

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

7,000

7,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

00/08/05

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,500

8,500

00/08/05

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

12,200

12,200

00/08/04

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

00/08/04

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

8,500

8,500

00/08/04

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,700

11,700

00/08/04

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/08/03

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

00/08/02

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

7,000

7,000

00/08/02

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,000

13,000

00/08/01

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

00/08/01

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

9,500

9,500

00/08/01

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/07/29

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

10,600

10,600

00/07/25

مشاهده

بنگاه لطفی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,800

10,800

00/07/24

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

00/07/21

مشاهده

فلزات رنگی حسینی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

9,000

9,000

00/07/21

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

13,500

13,500

00/07/20

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

7,500

7,500

00/07/19

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

00/07/14

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

11,000

11,000

00/07/13

مشاهده

کارگاه بازیافت هداوند

یزد - یزد

یزد

8,800

8,800

00/07/13

مشاهده