ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سپر ماشین

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

11,500

11,500

01/09/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/09/05

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

16,000

16,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/09/05

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,000

11,000

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

12,000

12,000

01/09/03

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

01/09/03

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

10,000

10,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

01/09/02

مشاهده

طاها پلاست

قم - قم

قم

16,000

16,000

01/08/30

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,200

14,200

01/08/30

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

01/08/26

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

10,000

10,000

01/08/22

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

10,000

10,000

01/08/21

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

9,000

9,000

01/08/21

مشاهده

ضایعات خداشناس

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,500

13,500

01/08/21

مشاهده

تولیدی پاسارگاد

مرکزی - ساوه

مرکزی

15,500

15,500

01/08/21

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

12,500

12,500

01/08/19

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

13,000

13,000

01/08/18

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/08/17

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,000

8,000

01/08/17

مشاهده