ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سبد مرغی

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/09/12

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/09/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

13,000

13,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/09/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/08/18

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

14,000

14,000

01/08/16

مشاهده

بنگاه سید هاشمی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/08/14

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

9,000

9,000

01/07/12

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/06/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

11,000

11,000

01/05/28

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

01/05/03

مشاهده

تولیدی هگمتان پلاست

همدان - همدان

همدان

13,000

13,000

01/02/01

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

14,000

14,000

01/01/31

مشاهده

کارگاه آسیابی بیرانوند و شرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/01/05

مشاهده

بنگاه اعتماد

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

00/12/08

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,500

10,500

00/12/06

مشاهده

کارگاه بازیافت هداوند

یزد - یزد

یزد

8,200

8,200

00/11/10

مشاهده

زرین پلاست وزیری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

9,000

9,000

00/10/15

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

9,500

9,500

00/10/11

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/08/09

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

14,000

14,000

00/07/12

مشاهده

تولیدی باکس پلاست

تهران - شهریار

تهران

13,000

13,000

00/06/04

مشاهده