ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سبد آبی

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,500

11,500

02/09/10

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

11,000

11,000

02/09/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

02/09/07

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

11,000

11,000

02/09/06

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

11,000

11,000

02/09/05

مشاهده

برادران احمدی

آذربایجان غربی - بوکان

آذربایجان غربی

13,000

13,000

02/09/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

11,000

11,000

02/09/02

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/08/06

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

12,000

12,000

02/08/02

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

10,000

10,000

02/07/12

مشاهده

بنگاه مرکبی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

02/05/11

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

5,000

5,000

02/04/17

مشاهده

کارخانه آسیاب پلاستیک مرادیان

تهران - اسلامشهر

تهران

12,000

12,000

01/12/15

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

13,500

13,500

01/12/08

مشاهده

بنگاه محمد رضایی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

12,000

12,000

01/12/01

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,700

8,700

01/10/30

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

9,000

9,000

01/08/21

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

8,000

8,000

01/06/14

مشاهده

تولیدی آسیاب جلالی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

12,000

12,000

01/02/02

مشاهده

تولیدی هگمتان پلاست

همدان - همدان

همدان

12,500

12,500

01/02/01

مشاهده

کارگاه آسیابی بیرانوند و شرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/01/05

مشاهده

زرین پلاست وزیری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

10,000

10,000

00/10/15

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

8,200

8,200

00/10/11

مشاهده

بنگاه صفا پلاست

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

00/10/01

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/08/09

مشاهده