ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله پلی اتیلن درجه یک

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

19,000

19,000

01/09/13

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

18,000

18,000

01/09/12

مشاهده

ضایعات لوله نوکاریز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

21,000

21,000

01/09/12

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

23,500

23,500

01/09/12

مشاهده

تولیدی علی پور

همدان - همدان

همدان

23,500

23,500

01/09/12

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

18,000

18,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

21,000

21,000

01/09/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

16,000

16,000

01/09/12

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

مرکزی

19,500

19,500

01/09/11

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

22,000

22,000

01/09/10

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

21,000

21,000

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

12,000

12,000

01/09/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

23,500

23,500

01/09/05

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

01/08/30

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

15,000

15,000

01/08/28

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

15,000

15,000

01/08/22

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

15,000

15,000

01/08/21

مشاهده

تولیدی پاسارگاد

مرکزی - ساوه

مرکزی

24,000

24,000

01/08/21

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

01/08/19

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

18,000

18,000

01/08/18

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/08/18

مشاهده