ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله پلی اتیلن درجه یک

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

02/01/05

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

28,000

28,000

02/01/05

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

02/01/05

مشاهده

تولیدی علی پور

همدان - همدان

همدان

28,000

28,000

02/01/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

18,000

18,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

24,500

24,500

01/12/28

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

17,000

17,000

01/12/27

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

24,000

24,000

01/12/26

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

19,000

19,000

01/12/26

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/12/25

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

19,000

19,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

20,000

20,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

18,000

18,000

01/12/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

21,000

21,000

01/12/21

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

23,000

23,000

01/12/21

مشاهده

ضایعات لوله نوکاریز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

25,000

25,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

01/12/19

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

19,000

19,000

01/12/15

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

26,500

26,500

01/12/14

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

22,000

22,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

23,000

23,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه لطفی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

25,000

25,000

01/12/09

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

18,500

18,500

01/12/08

مشاهده