ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات لوله پلی اتیلن درجه یک

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

18,000

18,000

01/02/29

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

20,000

20,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,000

12,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

16,100

16,100

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

19,000

19,000

01/02/28

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

01/02/28

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

16,000

16,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

16,000

16,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

22,500

22,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه برادران صفری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/02/27

مشاهده

آسیاب گرانول سبز

تهران - ری

تهران

24,300

24,300

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

18,000

18,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

14,000

14,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

18,000

18,000

01/02/24

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

21,000

21,000

01/02/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/02/23

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/02/22

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

20,000

20,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/02/21

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

14,000

14,000

01/02/20

مشاهده

سقز ضایعات

کردستان - سقز

کردستان

11,500

11,500

01/02/19

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,500

20,500

01/02/19

مشاهده

ضایعات لوله نوکاریز

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/02/18

مشاهده