ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله پلی اتیلن درجه یک

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه نامداری

کردستان - قروه

کردستان

16,000

16,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

02/07/03

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه کاج

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

21,000

21,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

مرکزی

23,000

23,000

02/07/02

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

25,500

25,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

25,000

25,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

20,000

20,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

20,000

20,000

02/06/31

مشاهده

نوین پلاست

مرکزی - اراک

مرکزی

19,500

19,500

02/06/21

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

20,000

20,000

02/06/21

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

02/06/21

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

02/06/18

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

23,500

23,500

02/06/12

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

02/06/11

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

24,500

24,500

02/06/05

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

20,000

20,000

02/06/04

مشاهده

بنگاه پلی اتیلن رضایی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

02/05/29

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

02/05/28

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

02/05/22

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

24,000

24,000

02/05/18

مشاهده

ماهان سپهر امیر

البرز - کرج

البرز

22,000

22,000

02/04/20

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

20,000

20,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

21,000

21,000

02/04/12

مشاهده