ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پروفیل _ UPVC

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

26,000

26,000

01/02/27

مشاهده

انبار آرام

تهران - تهران

تهران

35,000

35,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه منفرد

فارس - شیراز

فارس

29,000

29,000

01/02/27

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

33,000

33,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/02/26

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

30,000

30,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه شهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

32,000

32,000

01/02/26

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

27,000

27,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

34,500

34,500

01/02/25

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

25,000

25,000

01/02/24

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

29,000

29,000

01/02/24

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/02/21

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

34,500

34,500

01/02/21

مشاهده

برادران زارع

تهران - شهریار

تهران

35,000

35,000

01/02/18

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

33,000

33,000

01/02/11

مشاهده

پرس کارتن برادران خادمی

البرز - فردیس

البرز

30,000

30,000

01/02/06

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/02/02

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

30,000

30,000

01/02/01

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

24,000

24,000

01/01/31

مشاهده

اساس پلیمر ارس

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

28,100

28,100

01/01/22

مشاهده

بنگاه جباری

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

25,000

25,000

01/01/21

مشاهده

کیمیا پودر سپاهان

اصفهان - لنجان

اصفهان

30,000

30,000

01/01/20

مشاهده

بنگاه اسدی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/01/19

مشاهده

تولیدی پیام پلیکا

تهران - شهریار

تهران

24,000

24,000

01/01/14

مشاهده