ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل _ UPVC

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

24,500

24,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

تهران

23,500

23,500

01/07/09

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

20,000

20,000

01/07/07

مشاهده

انبار آرام

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/07/06

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

تهران

24,000

24,000

01/07/06

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

17,000

17,000

01/07/05

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

16,000

16,000

01/07/04

مشاهده

انبار ضایعات سپهر

البرز - کرج

البرز

23,000

23,000

01/07/03

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

همدان

24,000

24,000

01/06/29

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

24,000

24,000

01/06/29

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

23,000

23,000

01/06/28

مشاهده

پرس کارتن برادران خادمی

البرز - فردیس

البرز

15,000

15,000

01/06/22

مشاهده

بنگاه منفرد

فارس - شیراز

فارس

34,000

34,000

01/06/17

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

24,000

24,000

01/06/16

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

24,500

24,500

01/06/11

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

22,000

22,000

01/06/06

مشاهده

بنگاه شهری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

20,000

20,000

01/06/05

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

23,000

23,000

01/05/31

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

32,000

32,000

01/05/05

مشاهده

بنگاه عرفان

فارس - شیراز

فارس

33,000

33,000

01/04/01

مشاهده

برادران زارع

تهران - شهریار

تهران

36,000

36,000

01/03/17

مشاهده

بنگاه علی حسینی

یزد - یزد

یزد

27,000

27,000

01/03/01

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

33,000

33,000

01/02/02

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

24,000

24,000

01/01/31

مشاهده

اساس پلیمر ارس

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

28,100

28,100

01/01/22

مشاهده