ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پروفیل - UPVC

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

تهران

29,500

29,500

00/08/06

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

28,500

28,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه علی محسنی

تهران - قدس

تهران

28,500

28,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه توسلی

تهران - شهریار

تهران

28,500

28,500

00/08/05

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

26,000

26,000

00/08/03

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

20,000

20,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

16,000

16,000

00/08/02

مشاهده

کارگاه پی وی سی افشار

مرکزی - اراک

مرکزی

27,500

27,500

00/07/29

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

00/07/29

مشاهده

بنگاه فلزات میرسلیمی

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

00/07/28

مشاهده

فلزات رنگی نعمتی

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

00/07/28

مشاهده

بنگاه نگار

همدان - همدان

همدان

24,000

24,000

00/07/27

مشاهده

بنگاه منفرد

فارس - شیراز

فارس

26,500

26,500

00/07/26

مشاهده

تولیدی پیام پلیکا

تهران - شهریار

تهران

23,000

23,000

00/07/21

مشاهده

کیمیا پودر سپاهان

اصفهان - لنجان

اصفهان

27,300

27,300

00/07/15

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

24,000

24,000

00/07/12

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

27,000

27,000

00/07/08

مشاهده

انبار ضایعات سپهر

البرز - کرج

البرز

27,000

27,000

00/07/05

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

22,000

22,000

00/07/01

مشاهده

بنگاه برادران اسدی

تهران - تهران

تهران

26,600

26,600

00/06/31

مشاهده

بنگاه نیک رفتار

همدان - همدان

همدان

24,000

24,000

00/06/28

مشاهده

بنگاه نیکمنش

تهران - ملارد

تهران

26,500

26,500

00/06/27

مشاهده

بنگاه بهاران

تهران - شهریار

تهران

26,000

26,000

00/06/05

مشاهده

بنگاه برادران عباسی

تهران - قدس

تهران

26,000

26,000

00/05/30

مشاهده

بنگاه عرفان

فارس - شیراز

فارس

25,000

25,000

00/05/26

مشاهده