ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات نایلون درجه دو

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,000

5,000

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

9,000

9,000

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

تهران

7,000

7,000

01/11/12

مشاهده

الماس شرق

اصفهان - کاشان

اصفهان

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

ویرا پلاست

مازندران - بابل

مازندران

8,000

8,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

9,000

9,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/11/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

7,000

7,000

01/11/11

مشاهده

شرکت ماژان صنعت بازیافت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/11/11

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,000

11,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

7,000

7,000

01/11/11

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

12,000

12,000

01/11/11

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

4,500

4,500

01/11/10

مشاهده

مرکز بازیافت فومنات

گیلان - فومن

گیلان

6,200

6,200

01/11/09

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/11/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

8,000

8,000

01/11/08

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

6,000

6,000

01/11/07

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

9,000

9,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه بازیافت سینا

تهران - پاکدشت

تهران

5,000

5,000

01/11/07

مشاهده

برادران شیخی

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

10,000

10,000

01/11/07

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,200

7,200

01/11/06

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

7,500

7,500

01/11/05

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

4,000

4,000

01/11/05

مشاهده

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

6,500

6,500

01/11/04

مشاهده