ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات نایلون درجه دو

انبار محموديان

گیلان - رشت

گیلان

7,000

7,000

02/03/16

مشاهده

شرکت ماژان صنعت بازیافت

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,000

7,000

02/03/15

مشاهده

تولیدی غلامی

اصفهان - کاشان

اصفهان

8,000

8,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/03/14

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

تهران

9,000

9,000

02/03/14

مشاهده

بنگاه پلاستیک برزگر

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,500

12,500

02/03/13

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/03/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

5,000

5,000

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

تهران

11,500

11,500

02/03/11

مشاهده

بانک ضایعات نصیری

گیلان - رشت

گیلان

5,800

5,800

02/03/11

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,000

7,000

02/03/11

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

6,500

6,500

02/03/07

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

02/03/07

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

کرمان

7,000

7,000

02/03/07

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

02/03/06

مشاهده

محیا پلیمر تهران

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/03/02

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

9,000

9,000

02/02/30

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

4,500

4,500

02/02/30

مشاهده

آذر سبز

قزوین - البرز

قزوین

10,000

10,000

02/02/30

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

11,000

11,000

02/02/29

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,000

8,000

02/02/27

مشاهده

تولیدی نایلون باصری

فارس - شیراز

فارس

10,000

10,000

02/02/26

مشاهده

بنگاه مسعودیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

02/02/25

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

8,000

8,000

02/02/24

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

10,000

10,000

02/02/23

مشاهده