ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات هایمپک - HIPS

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

02/07/05

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

7,000

7,000

02/06/31

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

02/06/30

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

5,000

5,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

16,000

16,000

02/06/09

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

02/03/31

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

7,000

7,000

02/03/31

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

02/03/03

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

6,500

6,500

01/06/14

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

8,500

8,500

01/03/24

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

6,700

6,700

01/01/21

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

4,500

4,500

00/11/18

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/10/26

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

99/09/19

مشاهده