ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لاک زنده بازیافت

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,700

6,700

00/08/06

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

4,500

4,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

5,320

5,320

00/08/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

7,000

7,000

00/08/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

5,000

5,000

00/08/06

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,000

6,000

00/08/05

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

6,000

6,000

00/08/05

مشاهده

انبار ضایعات ریسی

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

6,800

6,800

00/08/05

مشاهده

بنگاه حسن هاشمی

یزد - یزد

یزد

6,300

6,300

00/08/05

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

7,100

7,100

00/08/04

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

6,000

6,000

00/08/04

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,500

5,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه سرخ آبادی

خراسان رضوی - تایباد

خراسان رضوی

7,200

7,200

00/08/03

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

7,500

7,500

00/08/02

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,700

8,700

00/08/01

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

5,200

5,200

00/08/01

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

5,500

5,500

00/08/01

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

6,700

6,700

00/07/30

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

00/07/29

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

6,500

6,500

00/07/25

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

6,000

6,000

00/07/25

مشاهده

تولیدی پوشال کاغذ

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,500

5,500

00/07/24

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

7,000

7,000

00/07/21

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

5,000

5,000

00/07/21

مشاهده