ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لاک زنده بازیافت

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,000

7,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

5,500

5,500

02/01/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

6,700

6,700

02/01/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

8,000

8,000

02/01/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/01/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

8,000

8,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

9,300

9,300

02/01/03

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

5,500

5,500

02/01/02

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

02/01/02

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,000

8,000

02/01/01

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

7,500

7,500

01/12/29

مشاهده

بنگاه ضایعاتی فردین

کردستان - قروه

کردستان

7,500

7,500

01/12/28

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

6,500

6,500

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/12/26

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

6,000

6,000

01/12/25

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

8,000

8,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/12/21

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

7,000

7,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,100

8,100

01/12/20

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

6,000

6,000

01/12/20

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

11,500

11,500

01/12/19

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

01/12/16

مشاهده