ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لاک زنده بازیافت

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

6,500

6,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه سپیدرود

گیلان - آستانه اشرفیه

گیلان

6,000

6,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

7,300

7,300

01/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

6,500

6,500

01/09/05

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

5,600

5,600

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,200

7,200

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/09/05

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

5,000

5,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

6,000

6,000

01/09/05

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

6,500

6,500

01/09/05

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

7,000

7,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

5,000

5,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

5,000

5,000

01/09/04

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

6,500

6,500

01/09/04

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

7,500

7,500

01/09/03

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,000

7,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

5,000

5,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/09/02

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,200

6,200

01/09/01

مشاهده

بنگاه فجر

مازندران - آمل

مازندران

7,500

7,500

01/08/30

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,500

7,500

01/08/29

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

01/08/29

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

7,500

7,500

01/08/28

مشاهده