ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لاک زنده بازیافت

برادران ناصر

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

8,000

8,000

02/07/07

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/07/07

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

8,500

8,500

02/07/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

8,000

8,000

02/07/06

مشاهده

بنگاه علوی

یزد - یزد

یزد

6,000

6,000

02/07/05

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

9,500

9,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

6,000

6,000

02/07/05

مشاهده

کیمیا پلیمر

گیلان - رشت

گیلان

8,500

8,500

02/07/04

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

6,000

6,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

02/07/04

مشاهده

خبات هانیسی

کردستان - سنندج

کردستان

6,500

6,500

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

7,000

7,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

7,500

7,500

02/07/03

مشاهده

بنگاه ایثار

کردستان - سنندج

کردستان

7,500

7,500

02/07/02

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

اصفهان

7,000

7,000

02/07/01

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

گیلان

7,700

7,700

02/07/01

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

8,000

8,000

02/07/01

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

8,000

8,000

02/06/31

مشاهده

تولیدی پلیمر عدالت

گلستان - بندر گز

گلستان

8,300

8,300

02/06/30

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

02/06/29

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

9,000

9,000

02/06/28

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/06/27

مشاهده

یاقوت چهارمحال

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

8,000

8,000

02/06/24

مشاهده