ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات لاک زنده بازیافت

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,800

9,800

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

7,500

7,500

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

5,800

5,800

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

6,010

6,010

01/03/05

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه اروند

خوزستان - اهواز

خوزستان

6,000

6,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه خانی خرم

زنجان - خدابنده

زنجان

7,600

7,600

01/03/04

مشاهده

بنگاه فلزات برادران احمدی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,000

7,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

8,000

8,000

01/03/04

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

6,000

6,000

01/03/04

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/03/03

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

01/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

8,000

8,000

01/03/03

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

8,500

8,500

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

7,500

7,500

01/03/03

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

گیلان

6,500

6,500

01/03/02

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

6,000

6,000

01/03/02

مشاهده

بنگاه سرخ آبادی

خراسان رضوی - تایباد

خراسان رضوی

7,000

7,000

01/03/01

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

7,200

7,200

01/03/01

مشاهده

برادران بیکدلو

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

01/03/01

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

8,000

8,000

01/03/01

مشاهده

بنگاه ضایعات بیرمی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

6,000

6,000

01/03/01

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

5,500

5,500

01/02/31

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

01/02/31

مشاهده

بنگاه ضایعات بابکی

مازندران - آمل

مازندران

7,500

7,500

01/02/31

مشاهده