ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات اِی بی اِس - ABS

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

12,000

12,000

00/08/02

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

00/07/29

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/07/24

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

00/07/24

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صنعتی احمدی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

00/07/21

مشاهده

آسیاب تلور

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,000

8,000

00/07/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

13,000

13,000

00/07/12

مشاهده

بنگاه 110

تهران - ری

تهران

15,500

15,500

00/05/27

مشاهده

فلزات رنگی خاورشهر

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

00/04/10

مشاهده

بنگاه کایال

تهران - بهارستان

تهران

15,000

15,000

00/04/05

مشاهده

آدیش الکترونیک آویژه

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

14,000

14,000

00/03/19

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

00/02/25

مشاهده

شایان اسایش پردیس

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,000

8,000

99/11/19

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

18,000

18,000

99/10/19

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

7,900

7,900

99/10/15

مشاهده

تولیدی کیمیاپلاست

تهران - ری

تهران

12,500

12,500

99/09/19

مشاهده

صنعت پلیمر شرق

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

99/09/01

مشاهده

بنگاه نصیری

تهران - بهارستان

تهران

10,000

10,000

99/08/12

مشاهده

بنگاه اختری

کرمان - رفسنجان

کرمان

9,000

9,000

99/06/17

مشاهده

تجارت پلیمر گستر

مازندران - قائم شهر

مازندران

5,000

5,000

98/06/29

مشاهده

تولیدی ارس پلیمر

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

5,000

5,000

98/02/16

مشاهده