ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کریستال - GPPS

تولیدی کریستال احمدی

تهران - تهران

تهران

27,000

27,000

02/01/09

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

02/01/09

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

29,000

29,000

02/01/09

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

31,000

31,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

15,000

15,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

19,000

19,000

02/01/02

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

20,000

20,000

01/12/26

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

23,000

23,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه مسعودیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/12/24

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

28,000

28,000

01/12/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/12/23

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

25,000

25,000

01/12/16

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,000

17,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

01/12/13

مشاهده

بنگاه افشین

همدان - همدان

همدان

20,000

20,000

01/12/06

مشاهده

بنگاه محمد رضایی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

23,000

23,000

01/12/01

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

01/11/27

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

30,000

30,000

01/11/26

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

25,000

25,000

01/11/26

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

01/11/17

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

15,000

15,000

01/11/06

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

01/10/19

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

19,500

19,500

01/10/18

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

01/06/14

مشاهده