ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات کریستال - GPPS

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

23,000

23,000

01/02/29

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

30,000

30,000

01/02/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/02/29

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

29,000

29,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

28,500

28,500

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

16,000

16,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

16,000

16,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

12,000

12,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

16,500

16,500

01/02/26

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

26,500

26,500

01/02/25

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

21,000

21,000

01/02/25

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

01/02/23

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

25,000

25,000

01/02/23

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

19,000

19,000

01/02/22

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

21,000

21,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/02/21

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

01/02/08

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

10,000

10,000

01/02/04

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

13,500

13,500

01/02/01

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

01/01/31

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

27,000

27,000

01/01/31

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/01/21

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

25,000

25,000

00/12/07

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,000

15,000

00/11/18

مشاهده

ضایعات برادران آهنگر

اردبیل - اردبیل

اردبیل

11,000

11,000

00/10/27

مشاهده