ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کریستال - GPPS

فلزات رنگی تک

تهران - تهران

تهران

18,000

18,000

02/07/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

23,000

23,000

02/07/05

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

17,000

17,000

02/07/02

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

02/07/02

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

تهران

26,000

26,000

02/06/30

مشاهده

بنگاه ضایعاتی برادران

تهران - قدس

تهران

20,000

20,000

02/06/30

مشاهده

تولیدی کریستال احمدی

تهران - تهران

تهران

21,000

21,000

02/06/22

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

20,000

20,000

02/06/21

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

21,000

21,000

02/06/12

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

17,000

17,000

02/06/09

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

18,000

18,000

02/05/30

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

02/05/28

مشاهده

بنگاه محسن احمدی

تهران - ری

تهران

20,500

20,500

02/05/26

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

02/05/21

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

15,000

15,000

02/05/18

مشاهده

ماهان سپهر امیر

البرز - کرج

البرز

20,000

20,000

02/04/20

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

19,000

19,000

02/04/17

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

23,000

23,000

02/03/31

مشاهده

پرس کارتن المهدی

تهران - بهارستان

تهران

19,000

19,000

02/02/30

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

21,000

21,000

02/02/16

مشاهده

بنگاه محمد رضایی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

23,000

23,000

01/12/01

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

01/06/14

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/01/21

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,000

15,000

00/11/18

مشاهده

ضایعات برادران آهنگر

اردبیل - اردبیل

اردبیل

11,000

11,000

00/10/27

مشاهده