ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات کریستال - GPPS

بنگاه مسعودیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

25,000

25,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

16,000

16,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/09/13

مشاهده

تولیدی کریستال احمدی

تهران - تهران

تهران

22,000

22,000

01/09/12

مشاهده

بنگاه المهدی

تهران - ری

تهران

24,500

24,500

01/09/08

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

15,000

15,000

01/09/06

مشاهده

انبار ضایعات اینانلو

البرز - ساوجبلاغ

البرز

22,000

22,000

01/09/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

01/09/05

مشاهده

نوین گرانول

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

15,000

15,000

01/08/30

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

01/08/28

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

01/08/28

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

01/08/28

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/08/18

مشاهده

طلوع پلاست

تهران - ری

تهران

24,000

24,000

01/08/13

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

17,000

17,000

01/07/19

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

17,000

17,000

01/07/12

مشاهده

تولیدی کریستال علوی

تهران - ری

تهران

22,000

22,000

01/06/15

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

12,000

12,000

01/05/28

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

15,000

15,000

01/05/03

مشاهده

بنگاه حسین پور

تهران - اسلامشهر

تهران

27,000

27,000

01/01/31

مشاهده

تولیدی حیدری

تهران - تهران

تهران

16,000

16,000

01/01/21

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

15,000

15,000

00/11/18

مشاهده

ضایعات برادران آهنگر

اردبیل - اردبیل

اردبیل

11,000

11,000

00/10/27

مشاهده