ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/02/27

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/02/27

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

12,000

12,000

01/02/27

مشاهده

آهن آلات کریمی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/02/27

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/02/26

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

6,000

6,000

01/02/26

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

9,000

9,000

01/02/26

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

10,500

10,500

01/02/26

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

8,500

8,500

01/02/25

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

01/02/25

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

7,000

7,000

01/02/25

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

7,000

7,000

01/02/25

مشاهده

بنگاه قرمزی

اصفهان - شهرضا

اصفهان

6,500

6,500

01/02/24

مشاهده

زرین مدار کویر

کرمان - کرمان

کرمان

10,000

10,000

01/02/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

11,800

11,800

01/02/23

مشاهده

بنگاه کیوان

البرز - کرج

البرز

8,500

8,500

01/02/23

مشاهده

کارگاه ساجدی ارومیه

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

10,000

10,000

01/02/22

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/22

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/02/21

مشاهده

بازیافت اسدی

کهکیلویه و بویر احمد - گچساران

کهکیلویه و بویر احمد

4,500

4,500

01/02/21

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

تهران

8,000

8,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه فلزات شفیعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/02/18

مشاهده

ضایعات نصرالهی

اصفهان - فلاورجان

اصفهان

7,000

7,000

01/02/17

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/02/17

مشاهده