ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/07/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

9,000

9,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

02/06/31

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/06/29

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

02/06/29

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/06/19

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

8,500

8,500

02/06/18

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,500

8,500

02/06/12

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

9,200

9,200

02/06/11

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

02/06/05

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

02/06/04

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

7,000

7,000

02/05/30

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

02/05/23

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

10,500

10,500

02/05/19

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

9,500

9,500

02/05/18

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,500

7,500

02/05/15

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

02/05/14

مشاهده

ماهان سپهر امیر

البرز - کرج

البرز

9,500

9,500

02/04/20

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

9,500

9,500

02/04/17

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

7,000

7,000

02/04/15

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

مازندران

7,000

7,000

02/04/13

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

02/04/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

02/04/12

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,000

7,000

02/04/05

مشاهده