ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات لوله پلیکا

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

8,000

8,000

01/09/13

مشاهده

بنگاه ضایعات رجبی

تهران - ملارد

تهران

10,000

10,000

01/09/13

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

چهارمحال و بختیاری

6,500

6,500

01/09/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/09/12

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/09/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/09/12

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

اصفهان

8,500

8,500

01/09/10

مشاهده

شرکت فولاد پلیمر برادران زیادی

گیلان - رشت

گیلان

8,000

8,000

01/09/10

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,000

9,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

6,500

6,500

01/09/09

مشاهده

شهاب پلیمر خاتم

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

01/09/09

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/09/08

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

7,500

7,500

01/09/07

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

10,200

10,200

01/09/05

مشاهده

مهر صنعت

تهران - اسلامشهر

تهران

7,000

7,000

01/09/05

مشاهده

آرتین

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/09/05

مشاهده

بازیافت پلاستیک سپهر جاجرم

خراسان شمالی - جاجرم

خراسان شمالی

7,000

7,000

01/09/02

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

8,500

8,500

01/08/28

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

01/08/28

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

مازندران

9,000

9,000

01/08/23

مشاهده

بنگاه نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

01/08/18

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/08/18

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

همدان

9,500

9,500

01/08/13

مشاهده

پیمانکاری نیک منش

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

01/08/07

مشاهده

بنگاه حسن هاشمی

یزد - یزد

یزد

7,500

7,500

01/08/01

مشاهده