ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سبد سبز

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,200

9,200

01/09/12

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

01/09/07

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,000

8,000

01/09/07

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

8,700

8,700

01/09/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

8,000

8,000

01/09/05

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

9,000

9,000

01/08/21

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

9,000

9,000

01/08/21

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

01/08/18

مشاهده

بنگاه مرکبی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

01/08/06

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

9,000

9,000

01/07/02

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

8,000

8,000

01/06/14

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,500

9,500

01/05/24

مشاهده

برادران احمدی

آذربایجان غربی - بوکان

آذربایجان غربی

10,000

10,000

01/03/11

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

12,000

12,000

01/02/14

مشاهده

تولیدی آسیاب جلالی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

12,000

12,000

01/02/02

مشاهده

تولیدی هگمتان پلاست

همدان - همدان

همدان

12,000

12,000

01/02/01

مشاهده

کارگاه آسیابی بیرانوند و شرکا

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,000

8,000

01/01/05

مشاهده

شرکت بازیافت فتح الهی

لرستان - خرم آباد

لرستان

9,000

9,000

00/11/21

مشاهده

زرین پلاست وزیری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,500

8,500

00/10/15

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

8,000

8,000

00/10/11

مشاهده

بنگاه صفا پلاست

تهران - تهران

تهران

10,000

10,000

00/10/01

مشاهده

بنگاه محمدی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

00/08/09

مشاهده

پیمانکاری اکبری

تهران - ری

تهران

8,200

8,200

99/11/07

مشاهده

بنگاه عدل

یزد - تفت

یزد

5,500

5,500

99/05/13

مشاهده

پیمانکاری ققنوس

چهارمحال و بختیاری - بروجن

چهارمحال و بختیاری

5,800

5,800

99/04/28

مشاهده