ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سبد مشکی

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

7,000

7,000

01/09/05

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

01/09/05

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,000

8,000

01/09/04

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

7,000

7,000

01/09/02

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

01/09/01

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

7,500

7,500

01/08/29

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

8,500

8,500

01/08/28

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

7,500

7,500

01/08/21

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

7,000

7,000

01/08/21

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

9,000

9,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه شکری

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

7,000

7,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه مرکبی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

6,000

6,000

01/08/06

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

9,000

9,000

01/08/05

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

6,000

6,000

01/08/03

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

7,000

7,000

01/07/02

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

01/06/29

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

7,000

7,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه نور محمدی

کرمان - رفسنجان

کرمان

5,000

5,000

01/05/25

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,200

8,200

01/05/24

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

7,500

7,500

01/05/03

مشاهده

بنگاه ضایعات عباسی

قم - قم

قم

7,000

7,000

01/04/30

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

9,000

9,000

01/04/17

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

9,200

9,200

01/03/31

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

10,000

10,000

01/03/24

مشاهده

برادران احمدی

آذربایجان غربی - بوکان

آذربایجان غربی

7,500

7,500

01/03/11

مشاهده