ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سبد مشکی

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

8,500

8,500

02/06/31

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/06/29

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

10,300

10,300

02/06/23

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

9,800

9,800

02/06/22

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,500

7,500

02/06/19

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

9,000

9,000

02/06/18

مشاهده

تولیدی یوسفی

تهران - تهران

تهران

7,000

7,000

02/06/18

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

7,500

7,500

02/06/12

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

10,800

10,800

02/06/05

مشاهده

بنگاه یاسین

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

02/06/04

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

7,000

7,000

02/06/01

مشاهده

بنگاه البرز نوین

البرز - کرج

البرز

8,000

8,000

02/05/23

مشاهده

بنگاه مرکبی

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

7,000

7,000

02/05/11

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

7,000

7,000

02/04/15

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,500

9,500

02/04/12

مشاهده

برادران احمدی

آذربایجان غربی - بوکان

آذربایجان غربی

10,000

10,000

02/03/14

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

9,000

9,000

02/02/24

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

02/02/14

مشاهده

بنگاه ضایعات قشقایی

فارس - شیراز

فارس

9,000

9,000

02/01/24

مشاهده

کارگاه سبد عبدی

مازندران - قائم شهر

مازندران

10,000

10,000

01/12/08

مشاهده

بنگاه محمد رضایی

آذربایجان غربی - ارومیه

آذربایجان غربی

8,200

8,200

01/12/01

مشاهده

بنگاه ضایعات حبیبی

کردستان - سنندج

کردستان

7,000

7,000

01/11/10

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

7,000

7,000

01/11/02

مشاهده

بازرگانی مقدم

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,300

8,300

01/10/30

مشاهده

برادران شهبازی

گیلان - آستارا

گیلان

7,000

7,000

01/08/21

مشاهده