ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات بادی تک رنگ

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

02/07/05

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

15,000

15,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه ایثار

کردستان - سنندج

کردستان

11,000

11,000

02/07/02

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/06/29

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/06/01

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

10,500

10,500

02/04/15

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

12,000

12,000

02/02/24

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

8,000

8,000

01/12/08

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

12,000

12,000

01/08/16

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

10,000

10,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه آسياب پت احمدى

تهران - رباط کریم

تهران

7,000

7,000

01/01/28

مشاهده

ضایعات پارس

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

11,500

11,500

00/11/18

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/11/11

مشاهده

بنگاه اکبری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

10,000

10,000

00/11/04

مشاهده

بنگاه جواد رضوانی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,000

7,000

00/10/26

مشاهده

انبار ضایعات حیدری

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,300

11,300

00/10/19

مشاهده

کارگاه نوش آبادی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/10/14

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

7,800

7,800

00/10/11

مشاهده

تولیدی اهورامزدا

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,000

8,000

00/02/18

مشاهده

تولیدی امیری

اصفهان - شهرضا

اصفهان

7,400

7,400

99/10/03

مشاهده

بازرگانی رفیعی

البرز - کرج

البرز

6,000

6,000

99/08/16

مشاهده

بنگاه رضا محمدی

اصفهان - اصفهان

اصفهان

7,800

7,800

99/07/08

مشاهده

بنگاه عدل

یزد - تفت

یزد

5,500

5,500

99/05/13

مشاهده