ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات بادی 4 رنگ

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

7,500

7,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,500

8,500

01/11/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

8,200

8,200

01/11/12

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/11/12

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

10,000

10,000

01/11/12

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,000

9,000

01/11/11

مشاهده

بنگاه مسعودیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/11/10

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

5,000

5,000

01/11/10

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/11/10

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

8,500

8,500

01/11/09

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

11,500

11,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

8,000

8,000

01/11/09

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

7,500

7,500

01/11/09

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

01/11/08

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

9,000

9,000

01/11/08

مشاهده

کارخانه آسیاب پلاستیک مرادیان

تهران - اسلامشهر

تهران

12,500

12,500

01/11/06

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,500

9,500

01/11/06

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

01/11/04

مشاهده

تولیدی سهند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

01/11/03

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,500

8,500

01/11/02

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/10/28

مشاهده

بنگاه آذر

تهران - قرچک

تهران

10,000

10,000

01/10/18

مشاهده