ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات بادی 4 رنگ

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

8,500

8,500

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

12,000

12,000

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

11,000

11,000

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

9,500

9,500

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

مرکزی

11,500

11,500

01/03/05

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

9,200

9,200

01/03/04

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

01/03/04

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

7,000

7,000

01/03/03

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

10,000

10,000

01/03/03

مشاهده

بنگاه ضایعات مشایخی

البرز - کرج

البرز

10,000

10,000

01/03/03

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

15,500

15,500

01/03/03

مشاهده

تولیدی گرانول رضایی

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

01/03/02

مشاهده

آسیاب سبد پناهی

لرستان - دلفان

لرستان

8,000

8,000

01/03/01

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

01/03/01

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

گیلان

8,200

8,200

01/02/31

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

8,500

8,500

01/02/29

مشاهده

ضایعاتی رحمتی

مرکزی - شازند

مرکزی

8,000

8,000

01/02/28

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

7,200

7,200

01/02/26

مشاهده

اسیاب سبد نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

8,000

8,000

01/02/21

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

9,500

9,500

01/02/21

مشاهده

بنگاه آذر

تهران - قرچک

تهران

8,000

8,000

01/02/20

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

7,000

7,000

01/02/17

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

9,000

9,000

01/02/14

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

8,000

8,000

01/02/10

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

9,000

9,000

01/02/08

مشاهده