ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات بادی 4 رنگ

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

02/07/06

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

13,500

13,500

02/07/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

9,000

9,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه کاملی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه ضایعات درخشان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

9,000

9,000

02/07/04

مشاهده

بنگاه اتحاد برتر

تهران - ری

تهران

14,000

14,000

02/07/03

مشاهده

بنگاه صداقت و راستی

مرکزی - ساوه

مرکزی

10,000

10,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه ایثار

کردستان - سنندج

کردستان

9,000

9,000

02/07/02

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

9,000

9,000

02/06/31

مشاهده

بنگاه کارتن و پلاستیک نجفی

مازندران - تنکابن

مازندران

7,000

7,000

02/06/31

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

خراسان جنوبی

8,500

8,500

02/06/29

مشاهده

بنگاه محتشم

آذربایجان شرقی - تبریز

آذربایجان شرقی

9,500

9,500

02/06/29

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/06/27

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

فارس

9,000

9,000

02/06/23

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

12,000

12,000

02/06/18

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

11,000

11,000

02/06/09

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/06/01

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,000

10,000

02/05/31

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

8,000

8,000

02/05/30

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

11,000

11,000

02/05/18

مشاهده

بنگاه آذر

تهران - قرچک

تهران

14,000

14,000

02/05/11

مشاهده

کارگاه ضایعات قلاسی

خراسان جنوبی - بیرجند

خراسان جنوبی

9,000

9,000

02/05/08

مشاهده

ماهان سپهر امیر

البرز - کرج

البرز

11,000

11,000

02/04/20

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

10,000

10,000

02/04/17

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

10,000

10,000

02/04/15

مشاهده