ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات بادی بیرنگ

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

15,000

15,000

02/01/09

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

14,000

14,000

02/01/08

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

13,000

13,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

تهران

18,000

18,000

02/01/06

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

02/01/05

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,500

12,500

02/01/04

مشاهده

بازیافت پلاستیک مزرعه

همدان - رزن

همدان

13,000

13,000

02/01/04

مشاهده

بنگاه زحمتکش

خراسان رضوی - کاشمر

خراسان رضوی

15,000

15,000

02/01/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ماجانی

اصفهان - خمینی شهر

اصفهان

12,000

12,000

02/01/02

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

12,000

12,000

01/12/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/12/26

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

10,000

10,000

01/12/25

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

14,000

14,000

01/12/25

مشاهده

بنگاه مسعودیان

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/12/24

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

26,000

26,000

01/12/23

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

12,000

12,000

01/12/15

مشاهده

کارخانه آسیاب پلاستیک مرادیان

تهران - اسلامشهر

تهران

20,500

20,500

01/12/15

مشاهده

تولیدی سهند

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

12,000

12,000

01/12/13

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

10,000

10,000

01/12/08

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

18,500

18,500

01/11/27

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

8,000

8,000

01/11/06

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

13,000

13,000

01/11/04

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

15,000

15,000

01/09/18

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

11,000

11,000

01/09/11

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

15,500

15,500

01/08/16

مشاهده