ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات بادی بیرنگ

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

14,500

14,500

01/09/05

مشاهده

انبار صداقت

قم - قم

قم

11,000

11,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

11,000

11,000

01/09/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

01/09/05

مشاهده

کارگاه سبد رمضانی

مازندران - قائم شهر

مازندران

11,000

11,000

01/09/04

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

فارس

13,500

13,500

01/08/28

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

زنجان

10,500

10,500

01/08/28

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,000

12,000

01/08/25

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

اصفهان

10,000

10,000

01/08/22

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

7,000

7,000

01/08/22

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

19,000

19,000

01/08/18

مشاهده

بنگاه نوروزی

تهران - تهران

تهران

14,500

14,500

01/08/17

مشاهده

تولیدی یاران

تهران - بهارستان

تهران

15,500

15,500

01/08/16

مشاهده

آسیاب پلاستیک حیدری

آذربایجان غربی - میاندوآب

آذربایجان غربی

8,000

8,000

01/08/03

مشاهده

تولیدی تکنیک پلیمر تیمره

مرکزی - محلات

مرکزی

11,000

11,000

01/08/01

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

9,000

9,000

01/07/12

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

11,000

11,000

01/07/02

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

11,000

11,000

01/06/26

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

12,000

12,000

01/06/14

مشاهده

بنگاه ایثار

کردستان - سنندج

کردستان

10,000

10,000

01/06/11

مشاهده

بنگاه خیام

تهران - ورامین

تهران

8,000

8,000

01/05/28

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

13,500

13,500

01/05/03

مشاهده

بنگاه ضایعات موسوی

اصفهان - نجف آباد

اصفهان

13,000

13,000

01/05/03

مشاهده

مرکز بازیافت خدیور

خوزستان - دزفول

خوزستان

24,000

24,000

01/03/24

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

9,000

9,000

01/02/17

مشاهده