ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات بادی بیرنگ

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

10,500

10,500

00/08/06

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

8,500

8,500

00/08/06

مشاهده

کارگاه نوش آبادی

تهران - تهران

تهران

17,000

17,000

00/08/06

مشاهده

بنگاه کاغذ میثم

مرکزی - اراک

مرکزی

8,500

8,500

00/08/05

مشاهده

بنگاه محمد شريعتی

تهران - تهران

تهران

14,000

14,000

00/08/05

مشاهده

فارس پلاستیک

تهران - تهران

تهران

16,500

16,500

00/08/04

مشاهده

بنگاه الوند

قزوین - البرز

قزوین

12,500

12,500

00/08/04

مشاهده

پامیر پلیمر

تهران - ری

تهران

17,000

17,000

00/08/01

مشاهده

بنگاه الماسی

تهران - تهران

تهران

13,000

13,000

00/07/29

مشاهده

نوین بازیافت خوزستان

خوزستان - شوش

خوزستان

10,500

10,500

00/07/25

مشاهده

ضایعاتی احمدی

تهران - پاکدشت

تهران

10,500

10,500

00/07/25

مشاهده

امل پلاستیک

مازندران - آمل

مازندران

11,000

11,000

00/07/21

مشاهده

بنگاه صادقی

سمنان - گرمسار

سمنان

13,000

13,000

00/06/30

مشاهده

آسیاب سبد آلپ

تهران - تهران

تهران

12,000

12,000

00/06/28

مشاهده

نگرش سبز

تهران - ورامین

تهران

8,200

8,200

00/06/24

مشاهده

ضایعات شفق

اصفهان - اصفهان

اصفهان

9,000

9,000

00/06/17

مشاهده

بنگاه ضایعات نیک

اصفهان - اصفهان

اصفهان

12,500

12,500

00/06/16

مشاهده

ضایعات پلاستیک بهاران

تهران - شهریار

تهران

11,000

11,000

00/05/25

مشاهده

بنگاه ضايعات احمدى

تهران - رباط کریم

تهران

8,000

8,000

00/04/03

مشاهده

بنگاه پاشایی

آذربایجان غربی - شاهین دژ

آذربایجان غربی

7,200

7,200

00/04/03

مشاهده

تولیدی باباپور

مازندران - بابلسر

مازندران

9,000

9,000

00/03/09

مشاهده

پلیمر کاران غرب

ایلام - ایلام

ایلام

6,000

6,000

00/02/31

مشاهده

تهران بازیافت

تهران - تهران

تهران

10,500

10,500

00/02/29

مشاهده

تولیدی اهورامزدا

کرمانشاه - کرمانشاه

کرمانشاه

8,300

8,300

00/02/18

مشاهده

شرکت بازیافت فتح الهی

لرستان - خرم آباد

لرستان

11,000

11,000

00/01/26

مشاهده