نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
به روزرسانی
مازندران
98/03/01
اصفهان
98/03/01
مازندران
98/03/01
تهران
98/03/01
فارس
98/02/31
مازندران
98/02/31
فارس
98/02/31
قزوین
98/02/31
همدان
98/02/31
یزد
98/02/31
فارس
98/03/01
گیلان
98/02/31
اصفهان
98/02/31
تهران
98/02/30
تهران
98/02/30
اصفهان
98/02/30
زنجان
98/02/30
خراسان رضوی
98/02/30
کرمانشاه
98/02/30
خراسان رضوی
98/02/30
قیمت های خرید ضایعات پلاستیک و پلیمر
در بازه زمانی 98/2/30 تا 98/3/2
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
4,380
5,250
10,000
10,000
3,500
3,500
4,390
5,200
4,300
4,800
4,870
5,700
4,910
5,700
4,910
5,700
4,960
5,700
4,070
4,500
5,260
6,000
3,980
5,000
4,000
5,000
3,000
3,000
2,600
3,000
3,630
4,000
3,500
4,000
5,000
5,000
3,230
3,700
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی