نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
98/04/31
قزوین
98/04/30
مازندران
98/04/30
همدان
98/04/30
مازندران
98/04/30
خراسان رضوی
98/04/30
تهران
98/04/30
تهران
98/04/30
خراسان رضوی
98/04/29
فارس
98/04/29
البرز
98/04/29
فارس
98/04/29
تهران
98/04/28
آذربایجان غربی
98/04/28
خراسان رضوی
98/04/27
اصفهان
98/04/27
قم
98/04/27
اصفهان
98/04/27
لرستان
98/04/27
تهران
98/04/27
کرمانشاه
98/04/27
تهران
98/04/27
قیمت های خرید ضایعات پلاستیک و پلیمر
در بازه زمانی 98/4/28 تا 98/4/31
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
10,500
10,500
7,100
7,200
3,500
3,500
4,060
4,600
5,800
5,800
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
5,700
5,800
5,800
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
4,000
6,270
6,500
4,500
4,500
3,000
3,000
7,000
9,000
3,000
3,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی