نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
بروزرسانی
مازندران
98/06/29
اصفهان
98/06/29
فارس
98/06/29
فارس
98/06/28
فارس
98/06/28
همدان
98/06/28
تهران
98/06/28
خراسان رضوی
98/06/28
قزوین
98/06/28
فارس
98/06/27
البرز
98/06/27
تهران
98/06/27
تهران
98/06/27
تهران
98/06/27
لرستان
98/06/27
تهران
98/06/26
خراسان رضوی
98/06/26
تهران
98/06/26
تهران
98/06/26
تهران
98/06/26
اصفهان
98/06/26
مازندران
98/06/26
فارس
98/06/26
قیمت های خرید ضایعات پلاستیک و پلیمر
در بازه زمانی 98/6/26 تا 98/6/29
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
11,030
11,200
6,180
7,200
4,400
6,000
5,800
6,500
6,150
6,500
3,250
3,500
4,600
5,300
4,180
5,100
4,300
4,800
4,720
5,000
3,520
3,700
2,740
3,000
2,980
3,300
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی