ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

02/03/13

مشاهده

کیمیا پلیمر

گیلان - رشت

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/03/13

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

02/03/13

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

02/03/13

مشاهده

تولیدی زرین پرک

مرکزی - دلیجان

02/03/13

مشاهده

بنگاه سلمان

اصفهان - شاهین شهر و میمه

02/03/13

مشاهده

تولیدی حبیب اللهی

اصفهان - نجف آباد

02/03/13

مشاهده

بنگاه پلاستیک برزگر

خراسان رضوی - مشهد

02/03/13

مشاهده

شرکت ماژان صنعت بازیافت

خراسان رضوی - مشهد

02/03/13

مشاهده

تجهیز بازیافت پارس

فارس - شیراز

02/03/13

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/03/13

مشاهده

بنگاه منفرد

فارس - شیراز

02/03/12

مشاهده

برداران رحیمی

خراسان رضوی - مشهد

02/03/12

مشاهده

شیمی پلاست شمال

مازندران - جویبار

02/03/12

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

02/03/12

مشاهده

صنایع پلاستیک گل نرگس

تهران - ری

02/03/12

مشاهده

بنگاه اسدپور

مازندران - بابل

02/03/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

02/03/12

مشاهده

بنگاه ارزنده

فارس - شیراز

02/03/12

مشاهده

بازیافت یاوری

گلستان - گرگان

02/03/12

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

02/03/11

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

02/03/11

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی آپاتیه

فارس - آباده

02/03/11

مشاهده