ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر

بنگاه بی تاج

مازندران - قائم شهر

01/11/13

مشاهده

پیمانکاری صانعی

اصفهان - اصفهان

01/11/13

مشاهده

مرکز ضایعات جمالی

اصفهان - خمینی شهر

01/11/13

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

گاراژ ابراهیم آبادی

مرکزی - اراک

01/11/12

مشاهده

مالک گرانول

تهران - تهران

01/11/12

مشاهده

ضایعات پلاستیکی علیزاده

خراسان جنوبی - قائنات

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار (کرمان)

کرمان - کرمان

01/11/12

مشاهده

آسیاب پلیکا جوادی

همدان - همدان

01/11/12

مشاهده

بنگاه ایرانی

اصفهان - لنجان

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن سلحشور

تهران - اسلامشهر

01/11/12

مشاهده

الماس شرق

اصفهان - کاشان

01/11/12

مشاهده

بنگاه خلیفه

البرز - کرج

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات زینی

زنجان - زنجان

01/11/12

مشاهده

بنگاه علیزاده

اصفهان - نجف آباد

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

01/11/12

مشاهده

بنگاه حضرتی

مازندران - سیمرغ

01/11/12

مشاهده

بنگاه احسان

اصفهان - لنجان

01/11/12

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

01/11/12

مشاهده

بنگاه شهریار

فارس - شیراز

01/11/12

مشاهده

بنگاه اتحاد پلیمر

تهران - ری

01/11/12

مشاهده

بنگاه ضایعات بابایی

مازندران - آمل

01/11/12

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

01/11/12

مشاهده

ویرا پلاست

مازندران - بابل

01/11/12

مشاهده

شرکت پاک مهر مبین

اصفهان - اصفهان

01/11/12

مشاهده