ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر

نام مرکز
بروزرسانی

بنگاه مقتدری

تهران - اسلامشهر

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

00/08/06

مشاهده

پرس قربانی

تهران - شهریار

00/08/06

مشاهده

پرس کارتن طالبلو

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه حمید قاسمی

تهران - ری

00/08/06

مشاهده

فلزات رنگین حامد

تهران - ری

00/08/06

مشاهده

انبار یاران

گیلان - رشت

00/08/06

مشاهده

بنگاه همراه زاده

تهران - شهریار

00/08/06

مشاهده

مرکز ضایعات دوستان‌

تهران - ملارد

00/08/06

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

پارس پلیمر

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

00/08/06

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

بنگاه سید مسعود جباری

خراسان رضوی - مشهد

00/08/06

مشاهده

بنگاه خطیب

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بنگاه عارف

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

بورس فلزات حاتمی

تهران - قدس

00/08/06

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

00/08/06

مشاهده

شرکت کژال پرور زنده رود

چهارمحال و بختیاری - سامان

00/08/06

مشاهده

پرس کارتن علی

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

کارگاه نوش آبادی

تهران - تهران

00/08/06

مشاهده

تولیدی عبادی

خراسان رضوی - مشهد

00/08/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

00/08/05

مشاهده

بنگاه علی محسنی

تهران - قدس

00/08/05

مشاهده