ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

بیلبورد قیمت گذاران

بیلبورد قیمت گذاران

قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر

نام مرکز
بروزرسانی

کارتن بارانهای نقره ای

گیلان - رشت

01/03/05

مشاهده

بنگاه راه سبز

زنجان - زنجان

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن پرستویی

تهران - شهریار

01/03/05

مشاهده

تولیدی زرین پرک

مرکزی - دلیجان

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن کلاته

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

فروشگاه آذربایجان

آذربایجان شرقی - آذرشهر

01/03/05

مشاهده

بنگاه علی نژاد

البرز - کرج

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن به روز

تهران - اسلامشهر

01/03/05

مشاهده

بنگاه سرخوش و احمدی

همدان - همدان

01/03/05

مشاهده

کارخانه شمس

تهران - قدس

01/03/05

مشاهده

پرس کارتن بیضائی

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

تولیدی رستگار

اصفهان - شهرضا

01/03/05

مشاهده

مرکز بازیافت سروری

گیلان - لنگرود

01/03/05

مشاهده

انبار آرام

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

بنگاه اسکندری

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

بازیافت پور اسماعیل

فارس - شیراز

01/03/05

مشاهده

نگین بارو

آذربایجان شرقی - تبریز

01/03/05

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده

آسیاب‌ پلاست‌ بختگان

فارس - آباده

01/03/05

مشاهده

تولیدی پاسارگاد

مرکزی - ساوه

01/03/05

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

01/03/05

مشاهده

پیمانکاری علایی

تهران - شهریار

01/03/05

مشاهده

انبار ضایعات سید هادی

مرکزی - دلیجان

01/03/05

مشاهده

کارتن سازی احمدی

تهران - تهران

01/03/05

مشاهده