ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

قیمت خریداران ضایعات سرب نرم

نام مرکز
استان
قیمت
بروزرسانی

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

گیلان

38,500

38,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

39,000

39,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

زنجان

43,000

43,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه وطن خواه

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

تهران

47,000

47,000

00/08/03

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات یارزاده

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

45,000

45,000

00/08/03

مشاهده

رنگین بار برادران محمدی

همدان - ملایر

همدان

42,000

42,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه خاوند

قم - قم

قم

46,000

46,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه محسن مقدسی

مرکزی - اراک

مرکزی

46,500

46,500

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

البرز

45,000

45,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

تهران

50,000

50,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه مهدی اکبری

خوزستان - اهواز

خوزستان

42,000

42,000

00/08/03

مشاهده

الو ضایعات

اصفهان - اصفهان

اصفهان

47,000

47,000

00/08/03

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

تهران

46,000

46,000

00/08/03

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

تهران

45,000

45,000

00/08/03

مشاهده

نوین ذوب

اصفهان - اصفهان

اصفهان

45,000

45,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه شهبازی

خوزستان - اهواز

خوزستان

45,000

45,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

خراسان رضوی

32,000

32,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

تهران

43,000

43,000

00/08/03

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

البرز

45,000

45,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه مرسلي

تهران - ری

تهران

48,000

48,000

00/08/02

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

فارس

40,200

40,200

00/08/02

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

قم

45,500

45,500

00/08/02

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

فارس

40,000

40,000

00/08/02

مشاهده