نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات سرب و روی
نام مرکز
استان
بروزرسانی
فارس
99/12/15
مرکزی
99/12/15
بوشهر
99/12/15
فارس
99/12/15
قزوین
99/12/15
تهران
99/12/15
خراسان رضوی
99/12/15
اصفهان
99/12/15
تهران
99/12/14
اصفهان
99/12/14
قم
99/12/14
تهران
99/12/14
تهران
99/12/14
قم
99/12/14
تهران
99/12/14
اصفهان
99/12/13
تهران
99/12/13
تهران
99/12/13
تهران
99/12/13
قیمت های خرید ضایعات سرب و روی
تاریخ 99/12/16
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار
 
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی