ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات سرب و روی

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

02/03/16

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

02/03/16

مشاهده

بنگاه ملایی

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات مولایی

تهران - تهران

02/03/16

مشاهده

بنگاه عابدینی

البرز - کرج

02/03/16

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

02/03/16

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

02/03/16

مشاهده

ضایعات البرز گستر ایرانیان

اصفهان - اصفهان

02/03/16

مشاهده

بنگاه ایمانی

قم - قم

02/03/16

مشاهده

بنگاه فلزات ایمانی

زنجان - زنجان

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات صادقی

اصفهان - اصفهان

02/03/15

مشاهده

انبار ضایعات شمال

گیلان - رشت

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات الماسی

تهران - تهران

02/03/15

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

02/03/15

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

02/03/15

مشاهده

بنگاه جمالی

تهران - شهریار

02/03/15

مشاهده

خوشدل

تهران - تهران

02/03/15

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/03/15

مشاهده

بنگاه یادگار

قم - قم

02/03/14

مشاهده

بنگاه فلزات رنگين آتشگاه

اصفهان - اصفهان

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعاتی رضا

خراسان رضوی - نیشابور

02/03/14

مشاهده

بورس فلزات رنگی دوستان

البرز - فردیس

02/03/14

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

02/03/14

مشاهده

بنگاه عزیزی

کرمانشاه - کرمانشاه

02/03/14

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

02/03/14

مشاهده