ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات سرب و روی

نام مرکز
بروزرسانی

خورشید خاوران

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

نوین ذوب

اصفهان - اصفهان

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعات برادران محمدیان

خراسان رضوی - مشهد

00/07/27

مشاهده

بنگاه ضایعاتی ها

تهران - رباط کریم

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات احمدی

تهران - قدس

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات نیکنام

البرز - فردیس

00/07/27

مشاهده

بنگاه نقدی

تهران - ری

00/07/27

مشاهده

بنگاه علی زنجانی

البرز - کرج

00/07/27

مشاهده

بنگاه نظری

فارس - شیراز

00/07/27

مشاهده

سپاهان ذوب

اصفهان - اصفهان

00/07/27

مشاهده

بنگاه طوس فلز

خراسان رضوی - مشهد

00/07/27

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگی (زارعی)

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

بنگاه فیض آبادی

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگی زارعی

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگی امیر طالبی

گیلان - رشت

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی قائم

مازندران - قائم شهر

00/07/27

مشاهده

بورس فلزات رنگی محمد

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

بنگاه فلزات رنگی ابویی

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

بنگاه حکمتیان

فارس - شیراز

00/07/27

مشاهده

بنگاه بهزادی

تهران - ری

00/07/27

مشاهده

ریخته گری خوشدل

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

فلزات رنگین عماد

تهران - تهران

00/07/27

مشاهده

بنگاه حیدری

زنجان - زنجان

00/07/27

مشاهده