ایران ضایعات

نتایج جستجوی قیمت

میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار (تحویل مقصد)

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

واحد قیمت
تومان به ازای هر کیلو
نمودار
نوع
خرده بار
عمده بار

قیمت خریداران ضایعات سرب و روی

بنگاه مسعود جهانی

تهران - ورامین

02/09/19

مشاهده

بنگاه فیضی نور

تهران - تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه برادران خندان

قزوین - قزوین

02/09/19

مشاهده

فلزات افخمی

تهران - ری

02/09/19

مشاهده

تهران فلز

تهران - تهران

02/09/19

مشاهده

بنگاه پارس استوک

فارس - شیراز

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات پارسه

اصفهان - نجف آباد

02/09/19

مشاهده

بنگاه ضایعات عدالت

گیلان - صومعه سرا

02/09/19

مشاهده

بنگاه اقدامی

تهران - تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات مشکینی

تهران - شهریار

02/09/18

مشاهده

تولیدی ماهان ذوب

اصفهان - اصفهان

02/09/18

مشاهده

سحاب صداقت

تهران - تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه تهران ثمری

تهران - ری

02/09/18

مشاهده

ذوب فلزات میرزایی

تهران - تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه شفیعی

اصفهان - شهرضا

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات موسوی

مرکزی - اراک

02/09/18

مشاهده

بنگاه ضایعات ثانی

خراسان رضوی - مشهد

02/09/18

مشاهده

بورس فلزات رنگی جهانبخش

تهران - رباط کریم

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات هاتفی

تهران - تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه سبز علی

قم - قم

02/09/18

مشاهده

فلزات رنگی شاه نظری

اصفهان - خمینی شهر

02/09/18

مشاهده

بنگاه انصاف

مازندران - ساری

02/09/18

مشاهده

رنگین بار بهنیایی

همدان - همدان

02/09/18

مشاهده

بنگاه فلزات جهانی

تهران - تهران

02/09/18

مشاهده

بنگاه میرهادی

تهران - تهران

02/09/18

مشاهده